Op zaterdag 23 juni 2018 was het echt weer dringend tijd voor een damesontbijt. We verzamelden rond 8:00 uur op De Dijk, waarna we heerlijk en vol in gesprek met elkaar gingen ontbijten.

Alle deelneemsters hadden iets van het ontbijt-lijstje meegenomen. Dit werkte heel goed, en er was genoeg.

Rond 9:45 uur zijn we aan de slag gegaan met het onderwerp ‘eensgezindheid in de gemeente’. Aan de hand van de Point of You Coaching tool koos iedereen een foto-kaartje die het meest aansprak met betrekking tot het onderwerp. Daarna werd een collage-tafel gekozen waar de kaartjes konden worden neergelegd. In twee teams gingen de teamleden onderling hun associatie met het kaartje en de gemeente uitleggen en konden er door de overige deelnemers vragen worden gesteld. Hier kwamen interessante gesprekken uit voort met betrekking tot de gemeente.

Uiteindelijk zijn hier ook actiepunten uit voort gekomen waar we aandacht aan gaan schenken door te gaan organiseren / aanpakken:

  • Alle dames zijn altijd welkom;
    • Er wordt een WhatsApp groep gestart hiervoor;
  • Elke maand op 1 zondag een lunch in de kerk met iedereen die wil;
    • Zelf lunchspullen meenemen en delen;
  • Elke maand op 1 zondag een luisterlied tijdens de dienst;
  • Een ontbijt voor de hele gemeente;
  • Christelijke boekenkast in de Dijk.

Rond 10:30 uur eindigden we met een gebed.

Het volgende damesontbijt zal zijn rond september / oktober 2018. Dit zal ter zijner tijd via DatumPrikker en de WhatsApp groep weer worden afgestemd.

Groetjes,
Sophia, Priscilla, Alice, Anneke, Anneke, Cora, Sanne, Krista, Wendy