Hart van Homo’s organiseert op zaterdag 11 mei in het Johannes Fontanus College in Barneveld een ontmoe- tingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij homo- seksuele jongeren in de kerk: ouders, andere familieleden, pastores, jeugdwerkers en ook de jongeren zelf. Hoofd- thema van deze dag is ‘Een beker koud water – over pas- toraat en homoseksualiteit’. Gratis toegangskaarten en eventueel een lunch à € 6,- kunnen besteld worden. De dag duurt van 10.00 tot 15.00 uur.