Binnen onze gemeente zijn er veel oudere leden die (bijna) niet meer in de dienst kunnen komen. Om hen te laten we- ten dat ook zij onderdeel zijn van onze gemeente willen wij hen een presentje geven. Wij zouden het erg mooi vinden als u/jij deze bij hen langs brengt. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe meer ouderen er bezocht kunnen worden.

Dus heeft u/heb jij op zondag 15 december (of ergens in die week) wat tijd om bij een gemeentelid langs te gaan geef u/je dan op bij Jessica van Koppen.

De Taakgroep Gemeenteactiviteiten