Vannuit de Wijkkerkenraad

Door de corona-crisis heeft de wijkkerkenraad begin maart voor het laatst vergaderd. Het moderamen is uiteraard wel doorgegaan met een verhoogde vergaderfrequentie. Om het seizoen af te sluiten en omdat er belangrijke agendapunten waren hebben we op 11 juni jl. weer in fysieke vorm elkaar gezien en gesproken. Hieronder een globaal overzicht van de besproken punten:

  • Herstart aanwezigheid gemeenteleden bij diensten: bespreken van het gebruiksplan en alle omliggende maatregelen zoals je inmiddels hebt ontvangen.
  • Stand van zaken Beroepingswerk: akkoord gegeven voor het contact leggen met mogelijk nieuwe predikanten. Wij weten dat het beroepingswerk lang duurt. De beroepingscommissie zijn we dankbaar voor hun inzet; ook tijdens de corona-crisis. Blijf bidden voor een nieuwe predikant!
  • Stand van zaken m.b.t. beeld en geluid: we zien dat de video-opnamen goed worden bekeken. Dit motiveert ons alleen maar nog meer om dit jaar te zorgen dat we audiovisueel worden in de Grote Kerk. Veel loopt al, maar het is een lastige klus.
  • Jaarrekening van de Wijkkas 2019 is na kastcontrole officieel vastgesteld.
  • Voornemen om wel startactiviteiten te organiseren voor het seizoen 2020-2021.
  • Voornemen om het seizoen te starten met een kerkenraadsretraite die door de corona-crisis dit jaar niet door kon gaan. Wij wensen jullie allemaal alvast een goede zomer toe! Dit betekent niet dat de wijkkerkenraad er niet meer is. Het moderamen blijft actief overleggen en zal begin juli ook nog vergaderen.

Wij wensen jullie allemaal alvast een goede zomer toe! Dit betekent niet dat de wijkkerkenraad er niet meer is. Het moderamen blijft actief overleggen en zal begin juli ook nog vergaderen.