Zondagochtend 28 juni, 10:00 uur:

Thema: ‘Hoe werkt de Heilige Geest?’

 • Welkom en mededelingen
 • Op Toonhoogte 400
 • Stil gebed, Votum en groet
 • Gezang 250 vers 1, 3 en 5
 • Wetslezing
 • Psalm 143 vers 10 (OB)
 • Kindermoment
 • Kinderlied:
  • Op Toonhoogte 45
 • Schriftlezing:
  • Zacharia 12:9-14
 • Psalm 123 vers 1 (OB)
 • Preek
 • Psalm 25 vers 2
 • Dankgebed en voorbeden
 • Op Toonhoogte 190 vers 1, 3 en 4
 • Zegen
 
 
 

Zondagmiddag 28 juni, 17:00 uur:

Thema: ‘Geslacht meld aan geslacht, Uw goedheid en Uw kracht’

 • Welkom en Mededelingen
 • Psalm 102 vers 13
 • Stil gebed, votum
 • Psalm 105 vers 1 en 5 (OB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezang 397 vers 1, 3 en 6
 • Schriftlezing:
  • 2 Timotheüs 1: 1-14
 • Gezang 107 vers 1 en 4
 • Preek
 • Psalm 79 vers 5
 • Gebed
 • Psalm 17 vers 4 (OB)
 • Zegen
 
 
 

Volgende update zal zijn op:

zaterdag 4 juli 2020