Posts by wendy

110 of 15 items

Gemeentedag 2020

by wendy

GEMEENTEDAG 2020 Op maandag 1 juni 2020 hopen we de Gemeentedag te organiseren. Wij zijn op zoek naar een aantal gemeenteleden die dit willen organiseren. Dit kan bijv. met een Bijbelkring, vriendengroep of andere club. Individueel aanmelden kan natuurlijk ook. Er is een globaal draaiboek beschikbaar. Meldt je voor 1 januari 2020 aan bij de […]

KerstAttentie – vrijwilligers

by wendy

Binnen onze gemeente zijn er veel oudere leden die (bijna) niet meer in de dienst kunnen komen. Om hen te laten we- ten dat ook zij onderdeel zijn van onze gemeente willen wij hen een presentje geven. Wij zouden het erg mooi vinden als u/jij deze bij hen langs brengt. Hoe meer mensen zich opgeven, […]

Oproep bloemengroet

by wendy

Er gaat iemand verhuizen, dat is altijd heel jammer. Zij bracht trouw de bloemengroet na de dienst weg. Ik hoop dat het net zo snel lukt om haar te vervangen als bij mijn vorige oproep. Het verschil is dat dit maar één ding is wat van u gevraagd wordt, namelijk om één maal in de […]

Vacature Hulpkoster M/V

by wendy

We zijn dringend op zoek naar 2 tot 3 nieuwe hulpkosters m/v om de werkdruk voor de huidige groep kosters te verlagen. Wie is één keer in de 3 weken beschikbaar voor het uitvoeren van deze mooie en belangrijke taak? Laten we de lasten met elkaar delen! Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht […]

Nieuw Pastoraal Medewerker

by wendy

Sinds 7 oktober jl. heeft onze wijkgemeente een nieuw pastoraal werker aangesteld. Het betreft ds. L.J. (Bert) Scholten uit Gouda. Ds. Scholten was van 1996 tot 2016 predikant in de Gereformeerde Kerk te Poortugaal en gedeeltelijk geestelijk verzorger in het Delta Psychiatrisch Centrum. Na enkele jaren docentschap in Nepal is hij voor 16 uur per […]

Damesontbijt voorjaar 2019

by wendy

Vanmorgen was er een damesontbijt. Het was weer erg gezellig en leuk om bij te praten. Zo leuk, dat het best lastig is om de planning een beetje aan te houden 😉 We begonnen met een bijbeltekst en gebed. Daarna het ontbijt en alle gezelligheid. Na het ontbijt een voorstelronde en een workshop in de […]

Jeugdclubavond voor allen

by wendy

Op zondagavond 16 juni is de gehele gemeente (jong en ouder) uitgenodigd voor de jeugdclubavond. Reser- veer deze avond alvast in uw agenda. De avond start om 20.00 uur. Het thema is ‘Jong & Oud’. We doorlopen deze avond 4 sub-onderwerpen (in kleine groepen): 1. Wat is missionair en wat kunnen wij ermee? 2. Schrappen […]

Gemeentedag 2019

by wendy

2de Pinksterdag – Gemeentedag 2019 Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 10 juni a.s. van 10.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) In de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum. Wij nodigen alvast de koeken-, taarten- en cakebakkers onder ons van harte uit om mooie en lekkere baksels te maken en mee te […]

Lentemarkt 11 mei

by wendy

LOp zaterdag 11 mei is er van 10.00 tot 18.00 uur lentemarkt rondom de Grote Kerk. Ook deze keer willen we de deuren van de kerk openzetten om mensen gastvrij te ontvangen. Wat is er binnen te doen? In ieder geval zijn er goede doelen kraampjes, er is koffie, thee, limonade. Of er ook wat […]

Ontmoetingsdag 11 mei @Barneveld

by wendy

Hart van Homo’s organiseert op zaterdag 11 mei in het Johannes Fontanus College in Barneveld een ontmoe- tingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij homo- seksuele jongeren in de kerk: ouders, andere familieleden, pastores, jeugdwerkers en ook de jongeren zelf. Hoofd- thema van deze dag is ‘Een beker koud water – over pas- toraat […]