Op deze pagina vindt u informatie over het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Namen aandragen nieuwe predikant

Afgelopen week heeft de beroepingscommissie haar werk weer hervat.

Anderhalf jaar geleden heeft u als gemeente namen aangedragen voor eventuele geschikte predikanten. Wij willen u nog een keer deze kans geven. Tot vrijdag 29 november kunt u deze doorgeven aan de scriba of via deze link.

De kerkenraad roept u als gemeente op om biddend om de beroepingscommissie heen te staan.