Geen categorie

10 Items

Vacature Pastoraal Medewerker

by wendy

De Protestantse wijkgemeente Grote Kerk te Vlaardingen zoekt per direct een pastoraal medewerker. Het betreft een benoeming voor circa 16 uur per week gedurende 6 maanden met uitzicht op verlenging tijdens de periode dat we als gemeente vacant zijn. De wijkgemeente Grote Kerk behoort tot de Protestantse Gemeente Vlaardingen en wil daarbinnen voluit verantwoordelijkheid dragen […]

Damesontbijt voorjaar 2019

by wendy

Vanmorgen was er een damesontbijt. Het was weer erg gezellig en leuk om bij te praten. Zo leuk, dat het best lastig is om de planning een beetje aan te houden 😉 We begonnen met een bijbeltekst en gebed. Daarna het ontbijt en alle gezelligheid. Na het ontbijt een voorstelronde en een workshop in de […]

Jeugdclubavond voor allen

by wendy

Op zondagavond 16 juni is de gehele gemeente (jong en ouder) uitgenodigd voor de jeugdclubavond. Reser- veer deze avond alvast in uw agenda. De avond start om 20.00 uur. Het thema is ‘Jong & Oud’. We doorlopen deze avond 4 sub-onderwerpen (in kleine groepen): 1. Wat is missionair en wat kunnen wij ermee? 2. Schrappen […]

Gemeentedag 2019

by wendy

2de Pinksterdag – Gemeentedag 2019 Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 10 juni a.s. van 10.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) In de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum. Wij nodigen alvast de koeken-, taarten- en cakebakkers onder ons van harte uit om mooie en lekkere baksels te maken en mee te […]

Lentemarkt 11 mei

by wendy

LOp zaterdag 11 mei is er van 10.00 tot 18.00 uur lentemarkt rondom de Grote Kerk. Ook deze keer willen we de deuren van de kerk openzetten om mensen gastvrij te ontvangen. Wat is er binnen te doen? In ieder geval zijn er goede doelen kraampjes, er is koffie, thee, limonade. Of er ook wat […]

Ontmoetingsdag 11 mei @Barneveld

by wendy

Hart van Homo’s organiseert op zaterdag 11 mei in het Johannes Fontanus College in Barneveld een ontmoe- tingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij homo- seksuele jongeren in de kerk: ouders, andere familieleden, pastores, jeugdwerkers en ook de jongeren zelf. Hoofd- thema van deze dag is ‘Een beker koud water – over pas- toraat […]

Damesontbijt – winter 2018

by wendy

Op zaterdag, in de kerstvakantie, toch op tijd het bed uit 😉 Tussen 8:00 en 8:30 kwamen verzamelden we bij de Dijk en stalden alle eten en drinken dat we allemaal hadden meegenomen uit op de buffet-tafels. Daarna lekker bijpraten. Om 8:30 werd begonnen met een stukje bijbeltekst uit Exodus (3:7-12 en 4:1-5) omtrent het […]

Damesontbijt 27 januari 2018

by wendy

Het damesontbijt afgelopen zaterdag 27 januari was een heel geslaagd ontbijt. Er werd heerlijk bijgepraat, gebeden, bijbel gelezen en gebrainstormd over het onderwerp ‘voornemens’ met betrekking tot de bijbelteksten: De brief aan de Hebreeen Efeze 4 : 13 – 16 Johannes 15 : 5 Mattheus 26 : 41 Zacharia 4 : 6 Het enthousiasme is […]