Geen categorie

110 of 12 items

Vrijwilligers bloemen

by wendy

Eind van dit jaar stopt een gemeente lid met het weg brengen van de bloemengroet. Dit is ongeveer één maal in de 10 weken. Ook het halen van de bloemen bij de bloemist en het verzorgen dat het zondags op de liturgische tafel komt te staan, komt dan ook te vervallen. Dit is één maal […]

Vacature Hulpkoster M/V

by wendy

We zijn dringend op zoek naar 2 tot 3 nieuwe hulpkosters m/v om de werkdruk voor de huidige groep kosters te verlagen. Wie is één keer in de 3 weken beschikbaar voor het uitvoeren van deze mooie en belangrijke taak? Laten we de lasten met elkaar delen! Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht […]

Nieuw Pastoraal Medewerker

by wendy

Sinds 7 oktober jl. heeft onze wijkgemeente een nieuw pastoraal werker aangesteld. Het betreft ds. L.J. (Bert) Scholten uit Gouda. Ds. Scholten was van 1996 tot 2016 predikant in de Gereformeerde Kerk te Poortugaal en gedeeltelijk gees- telijk verzorger in het Delta Psychiatrisch Centrum. Na enkele jaren docentschap in Nepal is hij voor 16 uur […]

Damesontbijt voorjaar 2019

by wendy

Vanmorgen was er een damesontbijt. Het was weer erg gezellig en leuk om bij te praten. Zo leuk, dat het best lastig is om de planning een beetje aan te houden 😉 We begonnen met een bijbeltekst en gebed. Daarna het ontbijt en alle gezelligheid. Na het ontbijt een voorstelronde en een workshop in de […]

Jeugdclubavond voor allen

by wendy

Op zondagavond 16 juni is de gehele gemeente (jong en ouder) uitgenodigd voor de jeugdclubavond. Reser- veer deze avond alvast in uw agenda. De avond start om 20.00 uur. Het thema is ‘Jong & Oud’. We doorlopen deze avond 4 sub-onderwerpen (in kleine groepen): 1. Wat is missionair en wat kunnen wij ermee? 2. Schrappen […]

Gemeentedag 2019

by wendy

2de Pinksterdag – Gemeentedag 2019 Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 10 juni a.s. van 10.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) In de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum. Wij nodigen alvast de koeken-, taarten- en cakebakkers onder ons van harte uit om mooie en lekkere baksels te maken en mee te […]

Lentemarkt 11 mei

by wendy

LOp zaterdag 11 mei is er van 10.00 tot 18.00 uur lentemarkt rondom de Grote Kerk. Ook deze keer willen we de deuren van de kerk openzetten om mensen gastvrij te ontvangen. Wat is er binnen te doen? In ieder geval zijn er goede doelen kraampjes, er is koffie, thee, limonade. Of er ook wat […]

Ontmoetingsdag 11 mei @Barneveld

by wendy

Hart van Homo’s organiseert op zaterdag 11 mei in het Johannes Fontanus College in Barneveld een ontmoe- tingsdag voor iedereen die zich betrokken voelt bij homo- seksuele jongeren in de kerk: ouders, andere familieleden, pastores, jeugdwerkers en ook de jongeren zelf. Hoofd- thema van deze dag is ‘Een beker koud water – over pas- toraat […]

Damesontbijt – winter 2018

by wendy

Op zaterdag, in de kerstvakantie, toch op tijd het bed uit 😉 Tussen 8:00 en 8:30 kwamen verzamelden we bij de Dijk en stalden alle eten en drinken dat we allemaal hadden meegenomen uit op de buffet-tafels. Daarna lekker bijpraten. Om 8:30 werd begonnen met een stukje bijbeltekst uit Exodus (3:7-12 en 4:1-5) omtrent het […]