De Heere Jezus wijst ons er in het Nieuwe Testament van de Bijbel meerdere malen op dat indien we echt bewogen zijn met anderen, hun nood zien, en we hen de helpende hand bieden, we doen wat God van ons vraagt.
Hier wil God zeker niet zien op de grootte van ons offer, wel of we het vanuit ons hart voor de ander over hebben en zelf kunnen missen opdat we zelf geen gebrek zouden hebben. We mogen ons zalig, gelukkig weten, indien we zo ons leven en, wat we uit Zijn hand hebben mogen ontvangen, met anderen willen delen.

De wijkdiakenen willen u op deze pagina graag informeren over diverse aandachtsgebieden. Mocht u na het lezen hiervan vragen willen stellen, ideeën aandragen, een gesprek willen aanvragen, etc. neem dan gerust contact op met een van de diakenen.

Samenstelling van de wijkdiaconie en haar vergaderingen

De wijkgemeente Grote Kerk heeft op dit moment drie diakenen, en twee vacatures. De samenstelling van de wijkdiaconie is (vanaf februari 2016): Jan van Kampenhout (voorzitter), Peter Wijnhorst,  en Willem Post. 
Tot we voltalig zijn proberen we de belangrijkste taken op te pakken. Hierbij blijft het belangrijk om keuzes te maken, we kunnen niet alles tegelijkertijd doen. Mocht u meer over het werk van deze taakgroep willen weten, neemt u dan gerust eens contact op met de voorzitter van deze taakgroep, Jan van Kampenhout via 06-53207942.

De wijkdiakenen vergaderen ongeveer zes keer per jaar, daarbij zijn alle diakenen en de penningmeester aanwezig. En om de twee vergaderingen ook de heer Johan van Leeuwen, die de coördinatie van het ouderenwerk op zich heeft genomen. Daarnaast vertegenwoordigd de heer Mar de Bruijne onze wijkgemeente in de Commissie Maatschappelijk Werk. Hebt u vragen aan hem dan kunt u hem rechtstreeks benaderen (010-4340435) of via onze secretaris die met hem in voorkomende gevallen overlegd en de link vormt naar de wijkdiaconie.

De tot nu opgedane ervaringen in het bezig zijn binnen de gemeente, de onderlinge samenwerking en het gezamenlijk werken aan het bieden van hulp aan hen die dit zo nodig hebben, stemmen ons als diakenen dankbaar en gelukkig. We mogen een mooi stuk werk in dienst van God verrichten en erkennen hierin onze afhankelijkheid van God, onze thuisbasis, maar zeker ook van u en jullie als gemeente. Alleen bouwen aan het Huis is haast onmogelijk, maar door gezamenlijk de schouders er onder te zetten mogen we grootse dingen verwachten. God is onze sterkte, van Hem mogen we onze hulp en kracht ontvangen. Met Hem staan we er nooit alleen voor!

Aandachtsgebieden van de wijkdiaconie

Op diaconaal gebied is er veel kerkenwerk voorhanden. Het volgende schema geeft hier een aardig inzicht in. In het bovenste gedeelte treft u taken aan die door een of meerdere diakenen worden uitgevoerd. Het onderste gedeelte van de taken wordt uitgevoerd onder leiding van de Taakgroep diaconie, onder verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie.

Vele van de taken worden al jaren door – stille – werkers verricht, die zich hierbij vanuit hun Christen zijn inzetten. Wij zijn hen dankbaar die hun tijd en zorg met liefde hieraan willen besteden. Wellicht dat u of jij al jaren overweegt om ook een stukje gemeentewerk op te pakken maar is het hier nog steeds niet van gekomen?
Wij geven u en jou in overweging om nu concreet de stap te gaan zetten. Het geeft zoveel voldoening iets voor anderen te kunnen betekenen. De vacaturesite geeft u inzicht in waar, welke hulp geboden kan worden. Alle diakenen kunt u aanspreken op nadere informatie over een of meerdere van de bovenstaande vlakken. U of jij kunt dan zelf bepalen welke taak het beste past.

Financiën / Collectes

Naast het geven van onze menselijke krachten of door gebed voor onze (verre) naasten, wordt u ook regelmatig opgeroepen om in de kerkdiensten een financiële bijdrage te leveren in de ondersteuning van hen in de vorm van de diaconale collecten (1e rondgang). Iedere maand is er een zondag waarop de 1e rondgang geheel ten goede komt aan een speciaal doel zoals bijvoorbeeld GZB, Project 1027 (voorheen Luisterend Dienen), Woord en Daad. Als diakenen doen wij ons best u hierover tijdig te informeren immers daardoor weet u tijdig dat een speciale collecte aanstaande is en kunt u hier, zo gewenst, gerichter een bijdrage aan geven. Rechts bovenaan de zondagsbrief staat vermeld wat de collectedoelen van die en de volgende zondag zijn.

Ook op de girorekening van de wijkdiaconie NL89 INGB 0005328956 t.n.v. Wijkdiaconie Grote Kerk te Vlaardingen, komen steeds mooie giften binnen. We zijn hier dankbaar voor. Het biedt de gelegenheid om initiatieven te ondersteunen welke veelal vanuit onze wijkgemeenten zijn begonnen of mede-ondersteund. Hierbij kunt u denken aan hen die elders in de wereld diaconaal en missionair werk verrichten zoals Reiny de Wit en Albert en Esther Knoester.

Ouderenwerk

Enkele malen per jaar worden ouderen bezocht door dames of heren van het ouderenbezoekwerk. Per medewerk(st)er worden tussen de een à zes ouderen bezocht (2 of 3x per jaar). Bezoek(st)ers voelen zelf aan of ze extra moeten gaan. Ieder vult het bezoek in zoals zij/hij dat zelf ontspannen vindt.
Is er pastoraal meer nodig, dan wordt dat doorgegeven aan bijvoorbeeld de predikant, ouderling of pastoraal team. Tweemaal per jaar wordt vergaderd en worden de bezoekjes geïnventariseerd en verdeeld. Tevens worden knelpunten besproken. Degene die het bezoekwerk coördineert, bezoekt zelf ook een aantal mensen en gaat soms mee met bezoek(st)ers indien hier behoefte aan is.
De doelstelling is contact te houden met ouderen in de gemeente om te signaleren of (extra) steun nodig is. Het is geen vervanging voor het huisbezoek of bezoek door ouderlingen. Het ouderenbezoekwerk wordt gecoördineerd door Johan van Leeuwen. Zou u zelf ook een keer bezoek willen of kent u mensen die hier misschien wel behoefte aan hebben, maar dit zelf niet goed zo snel kenbaar maken? Neem gerust contact op met een van de diakenen.

Open Huis.

schermafdruk-2017-01-10-21-45-22

Open Huis, Vlaardingen                               Adres: Zomerstraat 18

Sinds het Open Huis, inmiddels meer dan 12 jaar geleden, een herstart heeft gemaakt, hebben vele gasten de weg naar het Open Huis gevonden. En wij, als medewerkers, mogen hen telkens verwelkomen.

Visie.

Wie zijn dan onze gasten? Wie komen er? Die vragen worden ons weleens gesteld. Wij antwoorden dan: Iedereen die wil komen, gemeentelid of geen gemeentelid, mensen uit de wijk, ongeacht afkomst, ras, kleur, sociaal of verstandelijk niveau, geloof of wat dan ook. Kortom: iedereen is welkom.

Wij, onze medewerkers, vinden het fijn iedereen te ontvangen. Een luisterend oor, open staan voor de ander is wat wij erg belangrijk vinden. Er zijn voor je naaste. Helpen, waar wij kunnen. Wat dat betreft, gaat het verder dan het verstrekken van maaltijden. Overigens wel belangrijk, want onze gasten komen voor de gezelligheid, onder het genot van koffie of thee, zijn met elkaar in gesprek over uiteenlopende zaken, ook vóór, tijdens en na de maaltijden. Die maaltijden worden erg gewaardeerd, niet alleen vanwege de voortreffelijke kwaliteit. Er zijn er die zeggen: ik ben thuis alleen, moet mijn eigen potje koken, zit alleen te eten en hier ben je met elkaar, heb je contact met anderen. Als het kan, willen we ook in gesprek gaan over het geloof, wat dat betreft merken we, dat we ook daarin gezegend worden.

Wanneer is het Open Huis open?

Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

  • Op die morgens komen onze gasten voor de gezelligheid, voor een praatje, het lezen van een krantje of Bijbelstudie, onder het genot van koffie of thee.

Donderdag, om de 14 dagen.

  • Er wordt dan een (uitgebreide) maaltijd verstrekt. We eten dan gezamenlijk. Onze gasten worden vanaf 17.00 uur verwacht, krijgen koffie of thee om vervolgens om 17.30 uur aan tafel te gaan en te genieten van een heerlijke maaltijd, die duurt tot 18.30 uur. Er zijn dan 20 tot 25 gasten aanwezig. Aanmelding hiervoor is gewenst, zodat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, ook i.v.m. de inkopen.

Iedere zaterdagmiddag van 12.00- 14.00 uur.

  • De keuken is open tot 14.00 uur. Ook dan kunt u terecht voor een voortreffelijke maaltijd. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. Ieder, die binnen komt lopen, krijgt meteen, indien gewenst, een maaltijd. U kunt ook terecht voor koffie/ thee of frisdrank.
  • Elke laatste zaterdag van de maand worden er pannenkoeken gebakken.

Andere activiteit:   

In december nodigen wij onze gasten uit voor een kerstviering  en een lopend buffet. Dat wordt altijd bijzonder gewaardeerd.

Tenslotte:

Wij mogen dit werk doen met meer dan 20 erg gemotiveerde medewerk(st)ers, maar er kunnen er altijd meer bij. Heeft u altijd al voor een groep mensen willen koken, dan kunt u zich ook hiervoor aanmelden. U bent dan 1 x 6 weken aan de beurt. Ook als gastheer/gastvrouw kunt u zich aanmelden tijdens de openingstijden bij het Open Huis  ( Zomerstraat 18) of telefonisch 010-4603382.

U kunt ook gewoon komen om niet alleen het eten, maar ook de sfeer te proeven.

Tot slot

Wij danken u voor het vertrouwen dat we vanuit de gehele gemeente mogen ervaren en willen u vragen met ons te delen wat anders zou kunnen en waar we binnen de diaconie nader over zouden kunnen gaan nadenken en handelen. Van harte aanbevolen, we zien naar uw reacties uit!