Om de week hebben we met een groep jongeren bijbelkring, op afwisselende locatie (de locatie wordt altijd rondgemaild). Deze Bijbelkring wordt ook wel de jongerenkring genoemd. De kring richt zich op jongeren van rond (en boven) de 20 jaar die zich willen verdiepen in het geloof. De voornaamste onderdelen van de kring zijn Bijbelstudie, gebed en zingen.

De kring is een aantal jaar geleden is er door een aantal jongeren (Alette, Michiel en Marijke) opgestart.  Aanleiding was het gat wat er voor hen (en andere leeftijdsgenoten) was gevallen: er was nog niet echt een groep die zich specifiek richtte op jongeren van rond de 20. De kring werd de eerste jaren gehouden in de pastorie.

Bijbelstudie en het zingen van opwekkingsliederen stonden centraal in de kring; maar bijna net zo belangrijk is de vertrouwensband en goede sfeer: het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen om hun gevoelens en problemen te bespreken.
Dit concept bleek te werken: steeds meer jongeren namen deel aan de kring, en buiten de oorspronkelijke 3 stichters van de kring, heeft de leiding zich over de jaren heen aardig uitgebreid.

Veel mooie woorden; maar wellicht moeilijk om je een beeld te scheppen wat we nou precies doen op zo’n avond. Wat gebeurt er (in chronologische volgorde) precies op een jongerenkring avond?
Iedereen komt binnen, zoekt een plekje, kletst wat met elkaar, gewoon luchtige gesprekken, terwijl 1 iemand die vorige week heeft aangeboden iets lekker mee te nemen, deze koek/cake/gebak/wat-het-ook-is uitstalt op tafel. Dit alles uiteraard onder het genot van een bak koffie of een thee-tje.

Vervolgens begint het “inhoudelijke” gedeelte van de kring (het gedeelte dat voornamelijk op God is gericht): we beginnen met gebed, en zingen daarna een stuk of 5 opwekkingsliederen. Dit alles onder begeleiding van 1 of meerdere gitaren.
Dan gaat de avond verder met mededelingen: is er nog iemand die iets moois of juist verdrietigs te delen heeft, of gewoon een organisatorische mededeling over de kring? Denk aan geboortes, trouwerijen, vorderingen of tegenslagen m.b.t. studie of vrijwilligerswerk, etc.

Hierna gaan we verder met de Bijbelstudie: we kiezen per jaar 1 Bijbelboek uit dat we doorwerken (dit jaar is dat 1 Korinthe), en doen daar iedere keer een stuk uit (soms een hoofdstuk, soms iets meer, soms iets minder). De leiding heeft een aantal vragen voorbereid aan de hand van dat stuk, en vaak ook wat achtergrondinformatie opgezocht over onduidelijk gedeeltes. Er is tijdens het bespreken van de vragen ruimte voor discussie; maar als er dingen ter sprake komen waar mensen het moeilijk mee hebben, kan dat uiteraard ook.

Aan het einde van de avond wordt er nog gebeden: eerst een rondje, wie er gebedspunten heeft, en daar wordt dan in een kringgebed (door degene die dat willen, voor wie zich daar niet prettig bij voelt is het niet verplicht) voor gebeden.
Alles bij elkaar zijn wij als leiding erg blij met de kring. We ervaren veel zegen voor alles waar we voor bidden, en we ervaren tevens veel zegen in de activiteiten die we voor onze gemeente mogen organiseren. We hopen op weer zo’n mooi, leerzaam, en gezegend seizoen!

Als je interesse hebt om met ons mee te doen, kan dat altijd. Als je nieuwsgierig bent, en gewon een keertje vrijblijvend wilt kijken of het iets voor je is, mag dat uiteraard ook. Neem dan a.u.b. contact op via jongerenkringvld@gmail.com
Hopelijk tot volgende king avond,
De kringleiding: Sebastiaan en Leon