Kinderen zijn de toekomst van onze gemeente. Als leiding, maar hopelijk ook als gemeente, willen we ‘onze’ kinderen graag onderwijzen in de Bijbel en laten groeien in hun persoonlijk geloofsleven. Om dit te bereiken hebben wij een enthousiast leidingteam die samen met de hulpleiding wekelijks de lessen voorbereiden.

Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode ‘Doe maar’. Deze methode laat kinderen op een eigentijdse wijze kennismaken met het christelijk geloof. De methode is behoudend wat betreft de onderwijzing in de authentieke Bijbelverhalen en vernieuwend op het gebied van de verwerking. Zo werken we aan de hand van thema’s die 6 tot 8 weken doorlopen. De kinderen leren dan een Bijbeltekst, maken een knutselwerkje, tekening of werken aan een project, zingen, kijken filmpjes etc. Door de diverse manieren van verwerking van het Bijbelverhaal wordt geprobeerd om het geleerde beter te laten onthouden.

Groep 3 maakt zelf hun lessen om ze nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van de kinderen. Deze lessen zijn interactiever met behulp van filmpjes en meer gericht op het gesprek over een bepaald onderwerp. Ook is bijvoorbeeld hardop bidden een terugkerend aspect waar we aan de slag mee gaan. Groep 3 blijft daarnaast met regelmaat in de Kerkdienst. Zij gebruiken dan een speciaal aangeschaft prekenschrift om de dienst goed mee te kunnen vieren.

Daarnaast organiseren we iedere eerste zondag van de maand een speciale Praise-dienst waar Cock Wielaard de kinderen meeneemt in een doorlopend thema met passende liederen en opdrachten.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Ontvang onze maandelijkse digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar kinderdienst@grotekerkvlaardingen.nl


Een overzicht van de liederen, die tijdens de Kinderdienst gezongen worden:

Titel van het lied

Vindplaats muziek

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven https://youtu.be/cbhCtg7UOpM 
Abba Vader https://youtu.be/aPHHx_VS3zA 
L Als ik m’n ogen sluit (.. ..) https://youtu.be/Uc1aAFEe6iY 
Als je bidt https://youtu.be/42vf7cLxbsA 
L Alzo lief had God de wereld https://youtu.be/GX5IPNX3nIk 
Ben je groot of ben je klein https://youtu.be/FATE9EqrDLo 
Bewaar je oog… https://youtu.be/6X0_WkSttMY 
Bij de Heer wil ik wonen https://youtu.be/X69MfqWeTRY 
Blij, blij… https://youtu.be/zGm31EauKcc 
P Christus is het die gestorven is
Come, let us sing
Dank U voor de wond’ren die gebeuren https://youtu.be/B8arisR1yP0 
Dank U voor deze nieuwe morgen. https://youtu.be/T8o669s1PfQ 
De aard’ is van God https://youtu.be/pTraJ6biHX0 
De God van de vrede https://youtu.be/qpKCZYl3Pn0 
P De Heer is waarlijk opgestaan https://youtu.be/m3MHWA9zq9s 
De Here zegent jou https://youtu.be/PZszrNTb13E 
Dank u wel https://youtu.be/R3T0Sgu5kPM 
K De wijzen https://youtu.be/KXw4zRlSxNs 
Diep, diep, diep als de zee https://youtu.be/cHGcd1lJEOg 
Dit is de dag https://youtu.be/SRcaFZsXGJE 
Eén ding weet ik zeker https://youtu.be/io69_dImSgE 
K Een koning is geboren https://youtu.be/cgUrwprW71U 
Een rivier vol van vrede https://youtu.be/Dnm4asZY3do 
Een wijs man https://youtu.be/qY5hVONDonc 
Pi Elk oog zal Hem zien https://youtu.be/JgSKukQLTbI 
Elke morgen als ik wakker wordt https://youtu.be/bKY4aU-7_TY 
K Er is een kindeke geboren op aard’ https://youtu.be/EHRJBqBfevs 
Er is geen plaats https://youtu.be/Qg7v-Vz6pe0 
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft https://youtu.be/YMUWOjUImwc 
A Ga je mee op zoek ? https://youtu.be/_Uxy4bD54ec 
Geef nooit op https://youtu.be/irkiu2D4yIs 
Pi Geest van God https://youtu.be/p2uBq1hEA_Q 
God die alles maakte. https://youtu.be/3BY6QDQnJD0?l ist=RD3BY6QDQnJD0
God kent jou https://youtu.be/oJUGKeS1hHc 
Gods volk wordt uitgeleid. https://youtu.be/B2JIgv_TcPA 
K Goed nieuws https://youtu.be/lrAqRMm_-SY 
Hé, luister mee https://youtu.be/cy10sR0yLuU 
K Heel gewoon https://youtu.be/tMS_7uYVV9s 
Heer, ik kom tot U https://youtu.be/pewzJl-QiyQ 
Heer, U kent mij als geen ander https://youtu.be/n5kh4pXQSYI 
Here maak mij Uw wegen bekend https://youtu.be/zDO0sYQqul4 
Het wordt stil in mijn hart https://youtu.be/aJegoGftlas 
Hij is de Almachtige https://youtu.be/i_vIaAjiqIg 
Ho! Stop! Sta eens even stil! https://youtu.be/gQs-Q0uJqcI 
Hoger dan de blauwe luchten https://youtu.be/0DC8LRk9sIU 
Ik ben nooit alleen https://youtu.be/rKKP9FavrLs 
Ik ben veilig in Jezus armen https://youtu.be/joGfQhMjRbU 
Ik geloof in God https://youtu.be/MfBaPqhjSZI 
V Ik heb een vader https://youtu.be/OEKDN-HVGoM 
Pi Ik moet weggaan https://youtu.be/NqC9bB9_d4E 
Ik neem even de tijd https://youtu.be/MBHo0CPAx2E 
Ik vermag alle dingen https://youtu.be/t7qgV9w_UhQ 
Ik volg de Heer https://youtu.be/4VNl4_DbrbE 
Ik wens je . . https://youtu.be/uvW3TSZSUGo 
Ik zag een kuikentje https://youtu.be/1lHlIeOtIQM 
Ik zegen jou in Jezus naam https://youtu.be/QImDL6SEsgY 
In de B-IJ-B-E-L https://youtu.be/3mhkeHLpfPs 
O Is er troost voor de kinderen https://youtu.be/36dBNJiF30E 
Is je deur nog op slot ? https://youtu.be/S23HDRXHg-E 
Je hoeft niet bang te zijn. https://youtu.be/rQQm8LDAiTc 
Jezus houdt van alle kleine kinderen. https://youtu.be/__VgSpeRt5s 
P Jezus ik wil u bedanken https://youtu.be/sR8v6uXWK8E 
Jezus is de Goede Herder. https://youtu.be/2lfrW-gUdag 
K Jezus is geboren https://youtu.be/8mPEiqmDGMA 
Jezus roept alle kleine kinderen
A Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht https://youtu.be/_GCrVILKpgQ 
Jona https://youtu.be/ImgOmRUPspg 
Jozef heeft een jas ! https://youtu.be/-fgkQCG75tI 
Jozef zoekt zijn grote broers https://youtu.be/sjBGRDwET-U 
k Stel mijn vertrouwen. https://youtu.be/nu_o24L6GMU 
Kijk eens om je heen
King of kings and Lord of lords https://youtu.be/91r2ZVQyZkA 
P Klap in je handen van blijdschap https://youtu.be/Rnr25gABv9g 
K Komt allen tezamen.
Komt, laat ons zingen vandaag. https://youtu.be/QVL3bLmZw_g 
M Laat de kind’ren tot Mij komen https://youtu.be/ukHyYwv_1F0 
Laat zo je licht maar schijnen https://youtu.be/dWrav_GBif8 
Lees je bijbel…. https://youtu.be/EgMZPiQnJCY 
Looft den Here alle gij volken https://youtu.be/gs5EUHDRj5k 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer https://youtu.be/zhF3CLSdJdw 
Martha https://youtu.be/dicq-ZPKziE 
K Midden in de winternacht.
Mijn God is zo groot https://youtu.be/EiiaIAWU4Jk
Mijn Vader dank U wel https://youtu.be/DDI8mJBCOTk  
Pi O Heilige Geest https://youtu.be/Q4-TCE-MFII 
P Omdat Hij leeft https://youtu.be/MVw8EgJ8flE   
Onze Vader https://youtu.be/hBJ8VZHfeJ8 
P Palmpasen https://youtu.be/4cJ5OESg-hM 
Psalm 116 : 1
Rejoice in the Lord https://youtu.be/hzyckxqXoZ4 
Samen in de naam van Jezus https://youtu.be/G5TjoSk6xMw 
Soon  and very soon https://youtu.be/J4XD1NCZp9s 
Sta eens even op https://youtu.be/ppPVyIWadfE 
Stap voor stap
Twaalf verspieders
K U bent niet zomaar langs gelopen
Uw woord is een lamp. https://youtu.be/dTDdwYR2M-I 
K Vader in de hemel
V Vader, wij danken U https://youtu.be/5YF2sq0YyqA 
Vertel het aan de mensen https://youtu.be/A3JaH2pfl9w 
Vrede van God https://youtu.be/h6_9YUnpMlU 
Vrede zij u https://youtu.be/g7sgxvAdTv8 
L Waarom bleef U zo stil https://youtu.be/n0EqhSrnclI
Wees blij in de Heer https://youtu.be/sukBlPu5U6E
P Weet je dat de lente komt https://youtu.be/UtarE3A2WT0 
V Weet je dat de Vader je kent
Weet je ‘t niet
Wij zullen opstaan https://youtu.be/DyjehP24n3I 
Wil je wel geloven
K Zeg eens herder, waar kom jij vandaan ? https://youtu.be/FtpWsfXj2d4 
Zeven maal zeventig maal. https://youtu.be/T7I0fGKn49c 
K Zijn naam is Jezus https://youtu.be/HAoiLo8NxCY 
Zingen maakt blij https://youtu.be/ms4P8al1vjo 
Zit je in het donker
K Zo lang gewacht https://youtu.be/nxLT_8jXLoY
Zoals klei in de hand van de pottenbakker. https://youtu.be/JFFDnFPvVGk  
Zoek eerst het Koninkrijk van God https://youtu.be/3xuSYg1ie3U 
A Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn https://youtu.be/2XhehgNgBLo