Wijkbrief 19/20


Zondagsbrieven 2019
Binnenkort

  • Zaterdag 14 september American Diner
  • Dinsdag 17 september organiseert de catechisatie-leiding en kerkenraad een ouderavond
  • Woensdagavond 18 september start Alpha-cursus
  • Zondag 29 september 2019 om 15.00 uur kerkdienst voor en met mensen met een beperking in de kerk van het Leger des Heils.

  • Woensdag 9 oktober is er een gemeenteavond
  • Woensdag 30 oktober beleidsbespreking PGV

Start Winterwerk met American Diner

Op zaterdag 14 september bent u van harte welkom in de Windwijzer waar we een American Diner organiseren. Het is bij deze maaltijd de bedoeling dat iedereen wat te eten meeneemt. Graag even van te voren doorgeven wat je mee neemt. Dit kan op de lijsten bij de hoofdingang van de kerk, of stuur een appje naar Marianne Maat of Tim van der End. Jullie zijn vanaf 17.30 uur welkom in de Windwijzer. De avond zal rond 20.00 uur eindigen. De Taakgroep Gemeenteactiviteiten.

Belijdeniscatechese

Aanstaande dinsdag 17 september om 20.00 uur organiseert de catechisatie-leiding en kerkenraad een ouderavond voor kinderen/jongeren van de basiscatechisatie, 12+ groep en de 16+ groep in de Dijk. Ds. Wim Markus zal een korte inleiding verzorgen over ‘Geloofsopvoeding en catechese in deze tijd’. Daarnaast zal per groep ook toegelicht worden wat er behandeld gaat worden. Een unieke manier om de leiding te leren kennen en uw betrokkenheid te tonen bij dit werk. Wij verwachten dat u aanwezig bent!

De catechisaties zullen starten vanaf dinsdag 24 september. Hieronder vindt u een overzicht van de tijden en leiding. Wij mogen uitkijken naar een leerzaam en fijn nieuw seizoen! Jij bent er toch (weer) bij!?

  • Basis : Dinsdag 18.45-19.30 uur
  • 12+ : Dinsdag 19.15-20.15 uur
  • 16+ : Dinsdag 19.15-20.15 uur

Alpha-cursus

Aanstaande woensdag 18 september gaan we weer van start met een nieuwe Alpha-cursus. Op dit moment hebben we al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats. Bent u/jij geïnteresseerd of ken je iemand in jouw omgeving die meer wil weten van het christelijk geloof, dan ben je a.s. woensdag van harte welkom. We beginnen met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur in De Dijk, Maassluissedijk 5, en aan- sluitend is er een introductie over de Alpha.

Jullie zijn van harte welkom. Geef van te voren even door of je komt, dat laatste in verband met de maaltijd.
Theo van Everdingen.

Belijdeniscatechese voor jong en ouder

Zoals in veel gemeenten zullen er ook in Vlaardingen oudere meelevende leden zijn die toch nog geen belijdenis deden. Daar kunnen allerlei begrijpelijke redenen voor zijn. Bij dezen wil ik vragen om uw beslissing nog eens te heroverwegen. Om daar bij te helpen zal er in het nieuwe seizoen een poging gedaan worden een ‘gemengde’ belijdenis-groep te vormen van jongeren en ouderen. Ik hoop tenminste dat er ook weer jongeren zijn die de keuze willen maken om (ook) in het midden van de gemeente hun geloof te belijden.

Dat belijdenis doen iets heel anders is dan een soort geestelijk eindexamen afleggen, kan ieder die ooit belijdenis deed u/jou vertellen. Zelfs de vraag of je daarvoor genoeg geloof hebt, is niet de belangrijkste. Belijdenis doen is niet laten ho- ren wat je allemaal hebt, maar eerlijk belijden Wie je elke dag nodig hebt. Jezus Christus. Als dat verlangen bij u of jou leeft zou ik zeggen: stel het niet uit en geef je op om in het nieuwe seizoen mee te doen met de belijdenis-groep. Dat kun je nu al doen. Mocht u of jij er nog wat over willen nadenken of met mij over willen praten, stuur dan een mail of Whatsappje (w.markus@solconmail.nl en 06-10014118). De eerste avond is vastgesteld op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in De Dijk.

Gemeenteavond woensdag 9 oktober

Woensdag 9 oktober is er een gemeenteavond om 20.00 uur in de Dijk waar dhr. N.C. van der Voet uit Veenendaal zal spreken over “Zonde, schuld en schaamte”.

Verstaanbaarheid in de GroteKerk

Afgelopen weken hebben wij als kerkenraad al laten weten aan de slag te gaan met de akoestiek en verstaanbaarheid in de Grote Kerk. Dit was al langere tijd een aandachtspunt maar recentelijk kwamen er veel opmerkingen en klachten binnen. Uiteraard is de meest voor de hand liggende optie een nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen. Dit is echter een grote kostenpost en je wilt dan wel zeker weten dat het probleem daardoor wordt opgelost. De verstaanbaarheid wordt ook deels bepaald door de spraak van de predikant en het gebouw (de galm). Daarom hebben we besloten met een extern adviesbureau meer onderzoek uit te voeren. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven dat het klank- bord van ‘de hoge’ preekstoel wellicht ook een oplossing biedt. Omdat dit gemakkelijk te proberen is zullen de predikanten de komende weken (als de dienst het toe laat) vanaf deze preekstoel het Woord verkondigen. Als kerkenraad willen wij u ook adviseren eens een andere zitplaats uit te pro- beren als u problemen ervaart in de verstaanbaarheid. De situatie heeft onze aandacht en we streven naar een goede oplossing.