Zondagsbrieven 2020 / 2019Binnenkort

  • Wijkavonden 2020:
    • 30 september, 20.00 uur in de Dijk
    • 18 november 2020, 20.00 uur in de Dijk.

Zondagsbrief Light – zomerreces

Volgende week verschijnt de laatste Zondagsbrief van dit seizoen. In de maanden juli en augustus komt de Zondagsbrief Light uit, met de dienstenagenda, liederen en belangrijke mededelingen. Zondag 30 augustus verschijnt weer de reguliere Zondagsbrief.

Middagdienst vanaf 21 juni

Vanaf zondag 21 juni 2020 stellen wij de middagdiensten open voor maximaal 30 bezoekers. Deze diensten zijn niet vrij toegankelijk en enkel te bezoeken met een reservering. Alle informatie vindt je in het gebruiksplan. Voor het reserveren is ook een aparte handleiding geschreven.

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Bezoeken middagdiensten

Als wijkkerkenraad merken wij dat het aantal reserveringen voor het bezoeken van de middagdiensten erg laag blijft. Op dit moment zijn er voor a.s. middagdienst ‘slechts’ 3 gemeenteleden die willen komen. Wij begrijpen uiteraard dat de middagdiensten al minder bezocht werden en dat niet iedereen daar behoefte aan heeft. Natuurlijk zorgt het niet kunnen zingen voor een beperking; maar door solo- zang is de dienst net zo mooi om mee te maken. Dit stelt ons als wijkkerkenraad echter wel voor een overweging of wij het openstellen moeten blijven faciliteren. We zullen de komende weken de balans tussen voorbereidend werk en inzet tijdens de dienst afwegen tegen de behoefte. Voel je vrij om te reserveren! Via het tabblad ‘Reserveren kerkdienst’ op de website vindt je makkelijk je weg. Reserveren kan wekelijks tot zaterdagavond 19.00 uur.

Helpen opzetten nieuwe kerkseizoen?

De zomer staat al bijna voor de deur. Misschien heb je vakantieplannen, misschien blij je thuis. Als wijkkerkenraad willen wij in september een feestelijke start maken met jullie als gemeente. Uiteraard in een aangepaste vorm. Daarvoor zoeken wij:

  • Een coördinator de organisatie wilt coördineren
  • Creatieve ideeën wat we kunnen organiseren
  • Helpende handen om alles uit te voeren

Pastoraat

Omdat we elkaar nu minder ontmoeten, willen wij het toch zo goed mogelijk laten verlopen. Vergeet u ons niet op de hoogte te brengen van zaken van u of van een ander die belangrijk zijn voor het pastoraat?

Het op bezoek komen is nu moeilijk voor ons allemaal. Maar wij kunnen u wel op een andere manier benaderen, dat geldt ook als u eventueel ds. L.J. Scholten telefonisch zou willen spreken. Als u een voorbede zou willen, geeft u dat dan tot zaterdagmorgen aan Lia of Peter door. Onze telefoonnummers staan boven aan de zondagsbrief.

Zorg voor Elkaar

De wijkkerkenraad wil u oproepen om juist in deze tijd voor elkaar als gemeenteleden te zorgen. Onze wijkgemeente bestaat voor een aanzienlijk deel uit de extra kwetsbare doelgroep voor het corona-virus. Zeker gemeenteleden met weinig kennissen of familie kunnen extra aandacht gebruiken in een tijd waarin sociaal contact wordt beperkt. Neem uiteraard wel de voorzorgsmaatregelen in acht zoals het RIVM voorschrijft. Een telefonische check-up is een goed alternatief.

Nieuw Boek van ds. Wim Markus

Waarom geloof ik wél? (Over Gods verkiezing en jouw keuze)

De titel van dit boek doet vermoeden dat het gaat over argumenten voor het christelijk geloof. Zulke argumenten zijn er en hebben de auteur vaak geholpen. Maar uiteindelijk zijn het niet de goede argumenten die hebben voorkómen, dat hij niet is afgehaakt. Hij schrijft, steeds weer overrompeld te worden door de liefde van Christus en de vreugde van het evangelie. Dat roept wel de vraag op, waarom dat bij zoveel anderen niet gebeurt. Reformatorische christenen zullen dan zeggen: dat heeft te maken met Gods eeuwige verkiezing. Voor velen klinkt die ‘oplossing’ als een noodlot en als oneerlijk. Die reactie heeft ook de auteur jarenlang beziggehouden. Vooral ook omdat je in de Bijbel minstens zoveel gedeelten vindt, waarin wij tot een keuze wordt opgeroepen. Blijkbaar kunnen beide, Gods verkiezing en onze keuze, even waar en even nood- zakelijk zijn. Hoe dat mogelijk is en wat dit dubbele voor ons betekent, probeer dit boek op het spoor te komen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen. Dit maakt het boek ook prima geschikt voor gebruik in kringen.

Het boek is voor € 17,99 te bestellen via www.boekscout.nl

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.