Wijkbrief 18/19

Groot Kerknieuws 2018-2019


Zondagsbrieven 2019Belangrijke data binnenkort:

  • Zondag 1 september – Kerkterras in Oranjepark
    • Vrijwilligers en zangers/zangeressen gezocht. Interesse? Informeer bij Scriba.

Kerkterras 2019

Op zondag 1 september is er het jaarlijkse Kerkterras in het Oranjepark in Vlaardingen. Naast dat u van harte welkom bent zoeken we ook nog veel vrijwilligers. Denk hierbij aan (klap)stoelen klaarzetten, koffie/tee/limonade uitschenken, collecteren, welkom heten en toezicht houden. Wilt u een steentje bijdragen? Geef u op bij de scriba.

Meezingen in het Kerkterras koor?
Ook deze zomer wordt er op het kerkterras gezongen door het kerkterraskoor. Wil je/ wilt u meezingen? Er wordt drie keer een uur gerepeteerd; op dinsdag 13, 20 en 27 augustus om 20.00 uur in de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ Vlaardingen). Alleen mensen die zich vooraf opgeven kunnen meedoen. Maximum van het koor i.v.m. de grootte van het podium is 60 zangers. U kunt zich opgeven bij: ds. Guus A.V. Fröberg, guusfroberg ad gmail.com.

Wijkblad 14 – September 2019

In de maand september 2019 willen wij een nieuw wijkblad (Groot Kerknieuws) uitgeven. Een blad waarin van elke gemeentelijke activiteit en/of bepaald onderwerp voor leden van de wijkgemeente actuele informatie is te vinden m.b.t. het nieuwe seizoen. Dat lijkt nog een eind weg, maar het goed en tijdig uitgeven van zo’n blad vraagt een hoop voorbereiding en werk. Daarom willen we aan de gemeente [in het bijzonder diegene die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente] een oproep doen voor het aanleveren van kopij / artikelen, die in dit wijkblad moeten of kunnen worden opgenomen. De aangeleverde teksten willen we ook gebruiken om de informatie op onze website weer actueel en fris te maken.