Wijkbrief 18/19

Groot Kerknieuws 2018-2019


Zondagsbrieven 2019


Zondagsbrieven 2018
GEBEDSKRING

Ook woensdag aanstaande 9 januari willen we weer samenkomen voor gebed. De kring is een moment van gezamenlijk gebed, bedoeld voor ieder gemeentelid. Midden in de week kan je zomaar aanschuiven, om mee te bidden. Of om voorbede te vragen. Je bent van harte welkom deze keer aanvang: 20.00 uur in De Dijk

WEEK VAN GEBED

Van 20 tot en met 27 januari is het de week van gebed. Samen met andere kerken van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) organiseren wij iedere avond van deze week een moment van bezinning en gebed. Op zater- dagavond 26 januari om 19.00 uur is de avond in de Grote Kerk. U bent van harte welkom om deze avonden mee te maken. Zie ook de FB-pagina van de VKV en de Grote Kerk.