Wijkbrief 19/20


Zondagsbrieven 2019


Binnenkort

  • Speculaas Actie – St. Ontmoeting
  • Erwtensoep Actie – Kindertehuis Roemenië

Laptop voor Zuid-Soedan

Voor een lokale werkneemster in Zuid-Soedan zijn we op zoek naar een nog werkende laptop, die ze kan gebruiken voor haar opleiding. Wie heeft er nog één ongebruikt liggen en wil hem doneren zodat we haar kunnen verrassen?

Jan en Petra Vogel.

Speculaas Actie

Herfst! Tijd voor de speculaas-actie voor St. Ontmoeting. Dit jaar weer 1 pak voor 2 euro en – let op! – 3 pakken voor 5 euro. U kunt bestellen per telefoon of per e- mail. U mag het ook in of bij de kerk aan mij doorgeven. Rika Alderliesten.

Erwtensoep Actie

We hebben weer overheerlijke, ambachtelijke erwtensoep gemaakt en ingevroren. Voor € 4,00 / liter kunt u hiervan genieten. De opbrengst komt ten goede aan het kindertehuis in Roemenië. Uw bestelling kan eventueel thuis afgeleverd worden. Louise en Koos Kesseboom.

Dagboek 2020 GZB

In de komende weken kunt u/ kan jij het nieuwe dagboek “Een handvol koren“ 2020 van de GZB bestellen. Het dagboek geeft voor elke dag twee overdenkingen met dezelfde indeling als in 2019. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, door zendingswerkers en door mensen uit het jongerenwerk. De prijs is € 12,50. Door de GZB zal van dit bedrag 8 euro bestemd worden voor het Bijbelhuis in Antwerpen. Aan hen die in 2019 een dagboek hebben, zal binnen- kort gevraagd worden of zij ook voor 2020 een dagboek wensen te bestellen. Wilt u / wil jij voor het eerst bestellen, geef dit aan mij door of bel naar ondergetekende. De bedoeling is de bestellingen in de loop van november en/of in december bij u thuis te bezorgen.

Arend van den Akker.

Vrijdagavondclub ‘We Believe’

De eerste clubavond van dit jaar start weer, en wel op vrijdagavond 4 oktober a.s. Ben je tussen de 9 en 12 jaar, dan ben je van harte uitgenodigd, en neem gerust je vrienden, vriendinnen mee van school of uit je buurt! We beginnen altijd met een gedeelte uit de Bijbel waarbij we aansluiten op thema’s die jullie als tieners tegenkomen. Daarna is het tijd voor gezelligheid en spel.

Kom je ook? Wij hebben er weer enorm veel zin in.

De clubavonden voor 2019 zijn gepland op de volgende data: 4 en 18 oktober 1, 15 en 29 november en 13 december.

Tijd: 19.00 tot 20.30 uur

Waar: Jeugdhonk

Voor info: Jolanda Wildeman

Belijdeniscatechese voor jong en ouder

Zoals in veel gemeenten zullen er ook in Vlaardingen oudere meelevende leden zijn die toch nog geen belijdenis deden. Daar kunnen allerlei begrijpelijke redenen voor zijn. Bij dezen wil ik vragen om uw beslissing nog eens te heroverwegen. Om daar bij te helpen zal er in het nieuwe seizoen een poging gedaan worden een ‘gemengde’ belijdenis-groep te vormen van jongeren en ouderen. Ik hoop tenminste dat er ook weer jongeren zijn die de keuze willen maken om (ook) in het midden van de gemeente hun geloof te belijden.

Dat belijdenis doen iets heel anders is dan een soort geestelijk eindexamen afleggen, kan ieder die ooit belijdenis deed u/jou vertellen. Zelfs de vraag of je daarvoor genoeg geloof hebt, is niet de belangrijkste. Belijdenis doen is niet laten horen wat je allemaal hebt, maar eerlijk belijden Wie je elke dag nodig hebt. Jezus Christus. Als dat verlangen bij u of jou leeft zou ik zeggen: stel het niet uit en geef je op om in het nieuwe seizoen mee te doen met de belijdenis-groep. Dat kun je nu al doen. Mocht u of jij er nog wat over willen nadenken of met mij over willen praten, stuur dan een mail of Whatsappje (w.markus@solconmail.nl en 06-10014118). De eerste avond is vastgesteld op donderdag 17 oktober om 20.00 uur in De Dijk.

Alpha

We hebben besloten om de Alpha-cursus die in september jl. zou starten niet te laten doorgaan. We hadden een te beperkt aantal aanmeldingen en daarnaast een aantal personen die pas na de jaarwisseling zouden willen meedoen.

In overleg hebben we besloten om in de 2e helft van januari a.s. weer van start te gaan met een nieuwe Alpha-cursus.