Het damesontbijt afgelopen zaterdag 27 januari was een heel geslaagd ontbijt. Er werd heerlijk bijgepraat, gebeden, bijbel gelezen en gebrainstormd over het onderwerp ‘voornemens’ met betrekking tot de bijbelteksten:

  • De brief aan de Hebreeen
  • Efeze 4 : 13 – 16
  • Johannes 15 : 5
  • Mattheus 26 : 41
  • Zacharia 4 : 6

Het enthousiasme is groot om nog een damesontbijt in de eerste helft van dit jaar in te plannen, rond mei / juni.

Wil je er ook bij zijn en lijk je nog niet op de lijst te staan? Laat het weten via Contact : vermeld in het formulier het mailadres waarop je de uitnodiging voor het damesontbijt wilt ontvangen, en geef in de tekst even aan dat het contactbericht het ‘damesontbijt’ betreft 🙂