Vanuit de Wijkkerkenraad:

Afgelopen woensdag 21 oktober 2020 heeft de wijkkerkenraad online vergaderd. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de besproken punten:

  • Peter Jan Kik (Jeugdwerker) heeft een update gegeven van de werkzaamheden het afgelopen jaar en komend jaar. Het is mooi werk wat Peter Jan allemaal voor elkaar krijgt. We zijn dankbaar met de mogelijkheid hem in dienst te kunnen hebben.
  • De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht tot het beroepen van een predikant. Dit heeft de wijk- kerkenraad besproken. We plannen op kort termijn een ontmoeting tussen de predikant en zijn echtgenote en de wijkkerkenraad zodat we elkaar verder kunnen leren kennen.
  • Voorstel van het moderamen besproken voor een aangepaste viering van het Heilig Avondmaal. De wijkkerkenraad is akkoord. Afhankelijk van de situatie de komende weken zullen we proberen dit jaar nog een viering te plannen.
  • Werkgroep Krijtstrepen heeft de verschillende notities van de wijkgemeentes vergeleken en richting de AK een advies geschreven voor verdere uitwerking tot een concept beleidsplan 2030. De AK hoopt hier spoedig mee aan de slag te gaan. Vervolgens komt dat weer terug naar de wijkkerkenraden en gemeenten.
  • Theo van Everdingen heeft een update gegeven van zijn missionaire acties en taken. Wat een proactieve ouderling hebben we in Theo gevonden. Vele gesprek- ken met sleutelfiguren in de VOP en Centrum zijn al gevoerd. Binnenkort zal Theo zelf een update schrijven in de ZB.
  • Evaluatie kerkdiensten op YouTube. We zijn als wijk- kerkenraad erg dankbaar dat Christian, Levi en Mark zo snel en kundig de livestream hebben opgezet. Op dit moment worden nog vijf teamleden ingewerkt. Voor- alsnog blijven alleen de ochtenddiensten live te volgen via YouTube.
  • De middagdiensten in de Bethelkerk zijn sinds twee maanden live te volgen via videoverbinding op Kerk- omroep (Bethelkerk). Deze zullen achteraf op YouTube GK worden bijgeplaatst. De volgende wijkkerkenraad-vergadering staat gepland op 18 november 2020.

Agendapunten bij voorkeur indienen voor 6 november 2020 via de scriba.