Corona – nog geen Oppas beschikbaar

Om verschillende redenen hebben wij er voor gekozen nog geen oppas voor de kinderen tot 4 jaar aan te bieden tijdens de eredienst. Mocht u hier wel behoefte aan hebben, neem dan contact met ons op via oppas.grote- kerkvlaardingen@gmail.com

Christa van Kampenhout