Ilan Peters zal per januari 2021 aftreden als diaken vanwege een aflopend ambtstermijn dat op verzoek niet verlengd wordt. De wijkkerkenraad roept u op om namen aan te dragen voor een nieuw te beroepen diaken. Je kan je aanbeveling tot zaterdag 21 november 2020 met motivatie indienen via scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Waarom moeten gemeenteleden namen aandragen voor ambtsdragers?

Een aantal weken voor de benoeming van nieuwe ambtsdragers wordt de wijkgemeente uitgenodigd door de wijkkerkenraad om aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor een benoeming tot het ambt in aanmerking komen. Als wijkkerkenraad roepen wij de wijkgemeente op deze aanbevelingen biddend te doen, kijkend naar de Geestelijke gaven. Als voor dat ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, gebeurt de benoeming door de wijkkerkenraad. Als voor dat ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de wijkkerkenraad een lijst op met de namen van hen die voor dat ambt door 10 of meer stemgerechtigde leden zijn aanbevolen en die benoembaar zijn. De wijkkerkenraad kan de lijst aanvullen met de namen van hen die door de wijkkerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen. U heeft dus als wijkgemeente een belangrijke taak hierin. Op www.grotekerkvlaardingen.nl/kerkenraad vindt u een uitwerking hoe een benoemingsproces binnen onze gemeente is vormgegeven en een beschrijving van de diverse ambten.