Vorige week zondag 17 januari 2021 is de actie kerkbalans van start gegaan. U heeft de afgelopen week de Kerkbalans envelop ontvangen als u eerder nog geen digitale toezegging had gedaan. Vergeet u alstublieft niet de antwoordenvelop voor de bezorger klaar te leggen.

U kunt uw toezegging voor 2021 ook digitaal aan ons doorgeven. Dat kan via de website: https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/. Daarvoor heeft u het registratienummer nodig die op de ontvangen kerkbalans brief is vermeld. We hopen dat u naar vermogen een royale gift aan de kerk geeft.

Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt!

De kerk krijgt geen subsidie.

Onderhoud van de gebouwen, de salarissen van personeel en allerlei andere zaken kosten de kerk geld.

Er zijn ook kosten die de kerk voor onze wijkgemeente zal moeten maken. Een voorbeeld is dat alle kozijnen en ramen aan de achterzijde van wijkgebouw De Dijk vervangen gaan worden.

U zult begrijpen dat dit behoorlijk wat geld kost. Vandaar dat wij u vragen een serieuze gift aan Kerkbalans 2021 te geven. Hiermee kan de kerk deze en andere kosten betalen.

De actieperiode is dit jaar van 16 t/m 30 Januari. Kan de kerk op u rekenen?