Afgelopen woensdag 7 juli 2021 hebben wij als wijkkerkenraad het ‘seizoen’ afgesloten. Natuurlijk stond het seizoen in het teken van corona, de corona-maatregelen en vooral veel organisatiewerk. Toch kunnen wij ook weer terugkijken op mooie momenten zoals de startactiviteiten in september, een huwelijksbevestiging, professionele Kerstavond uitzending, hybride vieringen van het Heilig Avondmaal, (her)bevestiging van ambtsdragers, belijdenisdienst, herstart van kinder- en jeugdwerk, ontmoetingsavonden tussen jongeren en jonge gezinnen met de wijkkerkenraad. Laten wij hopen en bidden dat na de zomer er nog meer mogelijk is. Het moderamen blijft ook in de zomer in overleg indien nodig. De wijkkerkenraad zal in september weer bij elkaar komen.

Wij wensen jou een fijne, zorgeloze vakantie!


Afgelopen woensdag 12 mei 2021 heeft de wijkkerkenraad weer online met elkaar vergaderd. Hieronder een kort overzicht van de besproken punten:

Afvaardiging naar allerlei ‘organen’ blijft ongewijzigd.

  • Algemene Kerkenraad: Ronald en Jan
  • College van Kerkrentmeesters: Roel en Koen
  • Commissie Geld Werving: Huub
  • Verzamelde Kerken van Vlaardingen: Sebastiaan
  • Stuurgroep Missionair Werk: Theo
  • Raad voor het Jeugdwerk: Sebastiaan
  • Stichting Exploitatie Grote Kerk: Jan
  • College van Diakenen: Jan (hier komt nog wel een Diaken bij)

Jaarrekening van de Wijkkas 2020 is vastgesteld door de wijkkerkenraad na controle kascommissie. Deze is te vinden op de website.

Ontmoetingen met jonge gezinnen en jongeren worden de komende weken gepland. Door deze ontmoetingen hopen wij met elkaar van gedachte te wisselen over ‘onze droom’  (Zie zondagsbrief 3 mei jl.)

Positief ingestemd met advies Beroepingscommissie (zie Beroepingswerk)

Terugblik op belijdenisdienst. Mooie en waardevolle dienst. Dankbaar dat ondanks de pandemie dit voor de tweede keer door kan gaan!

Bespreking evaluatie belijdeniscatechisatie. Ds. Wim Markus heeft een afsluitende ontmoeting gehad met de belijdenisgroep. Ze kijken terug op een mooi seizoen ondanks dat het flink schakelen was van fysiek naar niet, naar online en gelukkig de afsluiting fysiek. Er kwam ook een mooi idee vanuit de groep om andere jongeren enthousiast te maken voor de belijdeniscatechisatie!

Positief besluit betreft het voornemen aanschaf kerk-app. De wijkkerkenraad is al een aantal maanden bezig om diverse aanbieders van kerk-apps te analyseren en testen. Er is nu een geschikte kerk-app gevonden die bij gaat dragen aan zowel de communicatie binnen de gemeente als de onderlinge verbondenheid. Samen met de taakgroep Communicatie gaan we verdere stappen vormen en worden de financiën doorgerekend. Wij hopen binnenkort hier meer over te kunnen vertellen.

Opruimen en klussen in de Dijk. Er wordt hard gewerkt aan het opruimen en opknappen van de Dijk. Volgende maand worden aan de Zomerstraat-zijde ook de meeste kozijnen vervangen. Er wordt nog gezocht naar mensen met een beetje kluservaring die graag een paar uur willen helpen.