Zorgcentrum Uitzicht is dringend op zoek naar meerdere EHBO’ers en BHV’ers die bij grotere calamiteiten opgeroepen kunnen worden. De medewerkers van Uitzicht wonen vaak te ver buiten Vlaardingen om snel aanwezig te kunnen zijn (max. 20 minuten aanrijtijd). Tot nu toe hebben deze calamiteiten zich nog niet voorgedaan maar het is goed om voorbereidt te zijn. Als je jezelf hiervoor beschikbaar wilt stellen of meer informatie wilt hebben dan kun je contact opnemen met Sebastiaan Vogel (scriba).