Na overleg in de voorbereidingscommissie hebben we besloten dat we de VakantieBijbelweek dit jaar niet live gaan organiseren. De reden is dat er bij de VBW veel verschillende kinderen komen uit verschillende gezinnen, van verschillende scholen en daardoor de kans op besmetting reëel is. Toch gaan we de VakantieBijbelweek wel organiseren! Gewoon omdat we willen blijven kijken naar wat wèl kan 🙂


De VBW is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar, u kunt uw kind opgeven voor de VBW door te mailen naar: Centine van der Sar, doe dit voor vrijdag 4 februari aanstaande!

Daarnaast krijgen ouders van wie wij een e-mailadres hebben, een mail met de vraag of hun kind(eren) weer mee wil(len) doen. Ouders kunnen dit doorgeven voor vrijdag 4 februari zodat wij weten hoeveel spullen we in kunnen gaan kopen.

Het thema dit jaar is: “Hallo, Contact”. We horen in de Bijvelverhalen hoe Jezus de mensen roept en opzoekt, hoe Hij in gesprek is met mensen en zo laat zien wie Hij is. De Bijbelverhalen worden online verteld, daarbij zijn er ook online liedjes die erbij horen en een aantal sketches. De kinderen krijgen een “surprisetas” met daarin iets wat ze kunnen bakken en uit kunnen delen aan andere mensen. Denk bijv. aan ouderen, buren of mensen die alleen zijn. Zo kunnen ook zij contact maken.

Op maandag 28 februari of dinsdag 1 maart zullen de tasjes bezorgd worden.

PS. Blikjes hoeven niet meer gespaard te worden. Heeft u al wel blikjes gespaard? Fantastisch, want voorraad kan nooit kwaad. Deze kunt u dan inleveren bij Anna Marie van der End, Jolanda Wildeman, Jetty de Heer, Nelly Post, Wendy van Leeuwen of Centine van der Sar.