In de zomerperiode hebben de moderamina van wijkgemeente Centrum-West en Grote Kerk een eerste ontmoeting gehad. Naast een kennismaking hebben wij ook de eerste onderwerpen besproken voor onze verhuizing naar de Rehobothkerk. Volgende week hopen wij elkaar opnieuw te ontmoeten.

De verhuizing van kerkgebouw betekent natuurlijk ook het afscheid van de Grote Kerk. In de periode voorafgaande aan de verhuizing (vooralsnog gepland vóór Kerst 2022) willen we verschillende activiteiten organiseren. Wij vragen jou om hiermee mee te denken.

Waar zou jij behoefte aan hebben om goed afscheid te kunnen nemen van de Grote Kerk?

Laat het weten aan de scriba voor eind september.