Het rapport Bouwen op Goede Grond (BOGG) adviseerde de PGV dat er ruimte moet komen voor vernieuwing om de zoekende en jongere generaties vast te houden. In het huidige aanbod van de PGV is hier tot op heden te weinig ruimte voor. Na intensief contact tussen een afvaardiging van de AK en een groep initiatiefnemers van een ander soort diensten, gebaseerd op het Noorderlicht-concept uit Rotterdam, heeft de AK in haar vergadering op 31 oktober 2022 ingestemd met het organiseren van kerkdiensten door deze initiatiefnemers voor een periode van twee jaar.

Vanuit de AK is een werkgroep samengesteld waar namens onze wijkgemeente iemand in plaats zal nemen. Voor ons als wijkgemeente is deze ontwikkeling spannend. In het antwoord van onze wijkkerkenraad op het rapport BOGG hebben wij erkend dat er behoefte is aan dit soort vernieuwing, maar tegelijkertijd ook onze zorg uitgesproken wat dit gaat doen met onze wijkgemeente. Binnen de PGV hebben wij als wijkgemeente de meeste jonge gezinnen en jongeren onder onze actieve leden. Tegelijkertijd verdwijnen zij ook uit onze wijkgemeente. Het is een twee-strijd waarin wij een weg moeten zoeken. Als wij dit initiatief niet aangrijpen om te ontdekken of dit een goede weg is vertrekken steeds meer mensen uit de PGV en onze wijkgemeente.

Samenwerking en lage kerkmuren is in optiek van onze wijkkerkenraad de sleutel voor de toekomst. We moeten het niet zien als wij en zij, maar als wij-samen. Het doel van de initiatiefnemers is niet dat zij actieve leden uit de wijkgemeenten willen wegtrekken. Ze willen een plek bieden voor verdwenen leden die nu nergens zich thuis voelen of een plek zoeken in omliggende steden. Toch moeten wij als wijkgemeente ook realistisch zijn dat deze andere kerk-vorm aantrekkelijk is. Als wij willen dat de volgende generaties nog steeds kunnen ervaren dat de kerk en het geloof je kan helpen om richting en saamhorigheid in het leven te ervaren vraagt dit om aanpassing. Als wijkkerkenraad zijn wij bereidt ons hier kwetsbaar in op te stellen en ruimdenkend samen met de initiatiefnemers de toekomst in te gaan door nu het vertrouwen te geven, hoe spannend ook.