Al vele jaren is er voor onze tieners op de vrijdagavond tienerclub ook wel ‘vrijdagavondclub’. Veel van onze oudere kinderen kijken daar met plezier op terug.

Gemeenteleden hebben zich altijd ingezet om deze tieners een leuke avond te bezorgen met spel, een inhoudelijk gedeelte en gewoon lekker met elkaar samen te zijn. De binding met elkaar en met een stukje gemeentezijn was en is een belangrijke doelstelling. De club heeft ook een belangrijke functie als voorportaal tot de catechisatie en jeugdclub. Op deze wijze willen we onze jeugd en jongeren op verantwoorde wijze met elkaar laten optrekken.

Helaas kan de tienerclub op dit moment niet georganiseerd worden omdat voldoende leiding ontbreekt. Als kerkenraad willen we daarom een dringende oproep doen.

Vindt u of vind jij het leuk om met tieners om te gaan en aan dit werk op de vrijdagavond een stukje leiding te geven?

Meld je dan aan bij de scriba Sebastiaan Vogel.

We gaan graag in gesprek hoe we dit stukje jeugdwerk gezamenlijk vorm kunnen geven.