Dit jaar is er op 25 augustus traditie getrouw weer het Kerkterras. We hebben rond de 50 vrijwilligers nodig en dat zijn er best veel. 

Vind je het leuk om mee te helpen, laat het dan weten per e-mail via kerkterras@gmail.com en geef daarin je voorkeur aan wat je zou willen doen. 

Het betreft:

  • Stoelen klaarzetten en opruimen
  • Koffie/limonade schenken
  • Collecteren/welkom heten
  • Toezicht houden.  

De coördinatie van de vrijwilligers wordt door de organisatie van het Kerkterras gedaan en zij nemen na aanmelding via de e-mail contact met je op over de verdere details.


Op zondag 25 augustus is er om 10.00 uur op het terrein van het Zomerterras in het Oranjepark weer het jaarlijkse Kerkterras, de oecumenische kerkdienst van de verzamelde kerken in Vlaardingen. Dit wordt alweer de zevende uitgave. Vorig jaar wisten ongeveer 1000 mensen de weg naar dit geweldige evenement te vinden.

Deze openluchtkerkdienst wordt vorm gegeven door de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie (Pax Christikerk en H. Lucaskerk) van de Rooms-Katholieke kerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, Kerk van de Nazarener Vlaardingen, Remonstranten te Vlaardingen en het Leger des Heils Vlaardingen.

Thema van de viering: ‘Vrede moet je doen’.

Aan de dienst werken mee: ‘Impuls’ van de Pax Christikerk o.l.v. Dick Nels en de Vlaardingen Band van het Leger des Heils Vlaardingen o.l.v. Wim Naujoks. Impuls. En bovenal is het de bedoeling iedereen die dat kan van harte meezingt.

De collecte is bestemd voor Stichting Spoetnik. Spoetnik is al ruim dertig jaar actief met het bieden van hulp in Oekraïne en heeft veel draagvlak in de Vlaardingse samenleving.

Er is geen crèche, maar er is alle ruimte voor de allerkleinsten om in de nabijheid van de ouders op een meegebracht kleed te spelen.

Bij slecht weer is de Kerk van de Nazarener (Zwanensingel 1, 3136 GZ) de schuilkerk.