Op deze pagina vindt u informatie over het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Een tweede spoor

In maart 2022 zijn wij als wijkgemeente vier jaar vacant. Geen jubileum om te vieren. Ondanks de aanhoudende inzet van de beroepingscommissie(s) en de wijkkerkenraad hebben de vele gesprekken en meerdere beroepen nog niet mogen leiden tot het bevestigen van een nieuwe predikant.

De beroepingscommissie gaat zorgvuldig te werk en besteedt veel tijd aan het beluisteren en leren kennen van predikanten. Het kost al snel weken tot soms maanden om tot een lijstje van geschikte predikanten te komen. Vervolgens kan soms in de volgende fase in één telefonisch gesprek duidelijk worden dat er geen mogelijkheid is om verder in gesprek te gaan. Meestal is de reden om niet verder in gesprek te gaan heel praktisch. Predikanten ervaren nog voldoende uitdaging in de huidige gemeente of de gezinssituatie geeft geen ruimte voor een beroepingstraject.

Als wijkkerkenraad en beroepingscommissie hebben wij besloten om een tweede spoor in te gaan. Dit betekent concreet dat wij een vacaturetekst hebben opgesteld waarin wij predikanten uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Op die manier hopen wij in contact te komen met predikanten die wij nu misschien niet zien en die roeping ervaren om op een andere plek te werken.

Wij begrijpen dat dit vooralsnog een ongebruikelijke weg is voor onze wijkgemeente. Misschien is de eerste reactie wel: ‘waar blijft zo het besef van roeping door God’? Desondanks geloven en vertrouwen wij dat juist door het inzetten van dit tweede spoor wij ook ruimte creëren om als wijkgemeente gerichter biddend te werk te gaan en op een andere manier open te staan voor Gods leiding.

Wij hopen op je gebed en meeleven! Zodra de vacature geplaatst wordt is deze ook voor iedereen inzichtelijk.

Namens de wijkkerkenraad en beroepingscommissie

Dank & bid mee voor:

  • Dank voor de moed dit tweede spoor in te zetten
  • Bid voor een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente

Laatste update: 19 december 2021