De Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk is voor al haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van giften. Wilt u het werk van de gemeente in Vlaardingen en de door haar ondersteunde activiteiten steunen, dan kunt u uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.

Algemene giften

PGV te Vlaardingen

Rekeningnummer: NL 30 INGB 0000 0947 34
Ten name van: Prot. Gem. Vlaardingen
ANBI

logo_anbi

De Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften en/of donaties volledig fiscaal aftrekbaar voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting overeenkomstig de voorschriften van de Belastingdienst.

RSIN/Fiscaal nummer 2414259

Staat u als lid bij ons ingeschreven? Dan kunt u een vrijwilliger bijdrage doen op:

Rekeningnummer: NL 74 RABO 0373 7308 96
Ten name van: Prot. Gem. Vlaardingen VB

Wijkkas

De jaarrekening voor de Wijkkas 2022 is op 11 oktober 2023 vastgesteld en hier te vinden.

Rekeningnummer: NL75 INGB 0000 322844
Ten name van: Wijkkas Grote Kerk

Diaconale giften

Wijkdiaconie

Rekeningnummer: NL89 INGB 0005 328956
Ten name van: Wijkdiaconie Grote Kerk

Aanschaf collecte-bonnen

Kerkelijk Bureau te Vlaardingen (zie ook: http://www.pknvlaardingen.nl/contacten)

Te bestellen via: info@pknvlaardingen.nl
Telefoon: 010 – 434 59 41

Thuisfront-commissies

Reiny de Wit

Rekeningnummer: NL82 INGB 000564 24 89
Ten name van: Stichting Interserve Nederland TFC Reiny de Wit
Rekeningnummer: NL20 ABNA 056 10 72 159
Ten name van: Stichting TEACH
ANBI: 813377213 ; Stichting TEACH Ministries – http://stichting-teach.nl

Albert en Esther Knoester

Rekeningnummer: NL76 ABNA 0484 6740 48
Ten name van: CAMA-Zending te Driebergen (o.v.v. Gemeentestichting Dimona-Israël)
ANBI: 2815461 ; Stichting CAMA Zending – http://cama.nl

Wouter & Marlies Nagel

Rekeningnummer: NL12 ABNA 05 75 01 70 23
Ten name van: MAF Nederland (o.v.v. Steunfonds Nagel)

Overige

GZB (Gereformeerde Zendingsbond)

Rekeningnummer: NL43 INGB 0003 9739 18
Ten name van: penningmeester GZB commissie, Vlaardingen.

Stichting De Haven

Rekeningnummer: NL45 INGB 0007361219
Ten name van: Stichting de Haven
ANBI: 2984088 ; Stichting De Haven – http://stichtingdehaven.nl

Stichting Food for All

Rekeningnummer: NL24 INGB 0004318998
Ten name van: Stichting Food for All
ANBI: 812847817 ; Stichting Food for All – http://food-for-all.org