ACTIVITEITENtelefoon

Alweer enige jaren draait binnen de wijkgemeente en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad,
de taakgroep Communicatie. Deze taakgroep bestaat op dit moment uit Peter van Leeuwen (webmaster), Wendy van Leeuwen, Wouter Vroom en Cock Wielaard (voorzitter).

Het doel van de taakgroep is dat zij zorg draagt dat informatie op de juiste, tijdige en volledige wijze bekend wordt / is bij alle belanghebbenden. Daartoe ontwikkelt zij activiteiten en legt die eventueel vast in een plan en procedures.

De taakgroep heeft het afgelopen jaar zich bezig gehouden met:

  • Het uitwerken van een nieuw beleidsplan voor de taakgroep Communicatie.
  • Het onderhouden en vernieuwen van de website, zodat deze goed toegankelijk en bruikbaar is en blijft door de diverse gebruikers.
  • Voor leden, die een bezoek brengen aan de nieuw ingekomenen is er een voorbeeld-setje ‘Nieuw-ingekomenen’ samengesteld; bestaande uit een informatiefolder, een voorbeeld Onderweg, een voorbeeld Groot Kerknieuws en een voorbeeld Zondagsbrief.
  • De jaarlijkse uitgifte van het wijkblad ‘GrootKerkNieuws’ in de maand september.

Zoals u merkt, bemoeit deze taakgroep zich met alles op het gebied van communicatie in de vorm van advies maar ook in de vorm van uitvoerend en praktisch aan de slag zijn. Hebt u ideeën of suggesties, dan houden wij ons aanbevolen. Neem gerust contact met ons op.

Voor vragen, opmerkingen, ideeën  en informatie kunt u/je terecht bij Cock Wielaard (tel.: 010 – 434 80 43 of e-mail: c.wielaard@planet.nl)