Overzicht van de recente blokken (najaar/winter 2022):

Vorig blok: Het Lucas-evangelie

Zondag 1 januari 2023 (Geen kindernevendienst)De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2:41-52)
Zondag 8 januariJezus en de duivel (Lucas 4:1-13)
Zondag 15 januariJezus is in Nazaret (Lucas 4:14-22)
Zondag 22 januariGasten op een bruiloft vasten niet (Lucas 5:27-39)

Huidig blok: Mozes in Egypte

Zondag 29 januariMozes wordt geboren (Exodus 2:1-10)
Zondag 5 februariGod vertelt zijn naam aan Mozes (Exodus 3:1-15)
Zondag 12 februariDe tien straffen (Exodus 10:1-20)
Zondag 19 februariHet volk gaat veilig door de zee (Exodus 14:15-31)

Volgend blok: Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is

Zondag 26 februariHij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6)
Zondag 5 maartWie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35-41)
Zondag 12 maartWie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36-50)
Zondag 19 maartHoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25-36, 41-51)
Zondag 26 maart Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 16:13-17, 20-21)
Zondag 2 aprilWie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11)
Zondag 9 aprilHij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:13-35)