Overzicht van de recente blokken (zomer/najaar 2022):

Vorig blok: Evangelie volgens Marcus

Zondag 14 augustus (LET OP!!! GEEN KINDERNEVENDIENST)De man die niet kan lopen (Marcus 2:12)
Zondag 21 augustus (LET OP!!! GEEN KINDERNEVENDIENST)Het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5:21-24, 35-43)
Zondag 28 augustusHet wonder van de vijf broden en twee vissen (Marcus 6: 30-44)

Huidig blok: Jozef

Zondag 4 septemberJozef droomt (Genesis 37:1-11)
Zondag 11 septemberJozef zit in de put (Genesis 37:12-36)
Zondag 18 septemberJozef is in Egypte (Genesis 41:33-57)
Zondag 25 septemberJozef en zijn broers (Genesis 44:18-45:15)

Volgend blok: Marcus III

Zondag 2 oktoberJezus zegent de kinderen (Marcus 10:13-16)
Zondag 9 oktoberEen rijke man komt bij Jezus (Marcus 10:17-27)
Zondag 16 oktoberBartimeüs kan weer zien (Marcus 10:46-52)
Zondag 23 oktoberen arme weduwe geeft geld (Marcus 12:41-44)