Overzicht van de recente blokken (najaar 2020):

Vorig blok: ‘Matteüs III’

Zondag 27 septemberDe storm op het meer (Matteüs 8:23-27)
Zondag 4 oktoberJezus loopt over het water (Matteüs 14:22-33)
Zondag 11 oktoberJezus, Mozes en Elia (Matteüs 17:1-13)
Zondag 18 oktoberJezus spreekt recht (Matteüs 25:31-40)

Huidig blok: 2 Koningen

Zondag 25 oktoberElisa volgt Elia op (2 Koningen 2:1-14)
Zondag 1 novemberElisa en Naäman (2 Koningen 5:1-3, 9-20a)

Volgend blok:

Zondag 8 oktoberSamen één is beter dan verdeeld (1 Korintiërs 1:10-18)
Zondag 15 novemberVeel delen, maar één geheel (1 Korintiërs 12:12-22)
Zondag 22 novemberLiefde is… (1 Korintiërs 13:1-7)