De kerk is toch een bijzondere gemeenschap: mensen van allerlei slag en achtergrond komen samen om God te eren en om samen te werken aan een doel dat buiten henzelf ligt. En er zou nog veel meer te vertellen zijn. Over de verspreiding van het blad Echo. Over het ouderenpastoraat  en het pastorale team. Over de catechese, het catecheseteam en de ouderavonden. Over de vrouwenkringen en de ouderenkring. Over de zondagsbrief, die elke zondag voor de dienst wordt uitgedeeld.

Wilt u meer weten over één van de bovengenoemde ´leventekens´, wilt u praten of heeft u vragen of suggesties voor deze website, neemt u dan contact op met de scriba. Hij kan u verder verwijzen naar één van de contactpersonen.

Gebruik/Verhuur en Adreswijzingen

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Vlaardingen
Reigerlaan 47a 3136JJ
Vlaardingen 010-4345941
info@pknvlaardingen.nl

Kerkgebouw en gebruik van de zalen

Voor het huren van de Grote Kerk voor uw evenement verwijzen wij u graag door naar de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

https://www.exploitatiegrotekerkvlaardingen.nl/

Koster (vacant) – 010-4342094 (in de kerk)

E-mail webbeheerder

info@grotekerkvlaardingen.nl

Scriba

De scriba is de secretaris van de wijkkerkenraad:
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Adres voor de zondagsbrief en onderweg kopij:
pwggrotekerk@gmail.com

Aanspreekpunten voor pastoraat

Het vaste aanspreekpunt voor pastoraat in de gemeente is ouderling P.J. (Peter) van der End (tel. 010-435 24 42;
e-mail: pvanderend@kpnmail.nl)

Hij zorgt er voor dat u pastorale aandacht krijgt van de in die situatie aangewezen persoon. Dat kan een ouderling zijn of predikant, een bezoekbroeder of -zuster, of iemand van het pastoraal team of van het jeugdpastoraat. Ook verzoeken om voorbede graag via hem door te geven. Uiteraard kunt u voor crisissituaties, zoals ziekenhuisopname en rondom overlijden ook de predikant benaderen.