Wij zijn een diverse wijkgemeente waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. Mensen van allerlei kerkstromingen (traditioneel tot evangelisch) voelen zich in onze wijkgemeente thuis. Iedereen is van harte welkom in onze wijkgemeente maar komt wel in aanraking met het vernieuwende werk van de Heilige Geest.

Naast kerkdiensten bieden wij nog veel andere activiteiten zoals:

 • Kinderoppas & Kinderdienst tijdens de kerkdiensten
 • Catechisatie voor kinderen en jongeren (verschillende leeftijdsgroepen)
 • Tienerclub op vrijdagavond (vanaf +/- 9 jaar)
 • Jeugdhonk op zaterdagavond (vanaf +/- 12 jaar)
 • Jeugdclub om de week op zondagavond (vanaf +/- 12 jaar)
 • Diverse Bijbelkringen
 • Contactgroepen voor jonge gezinnen
 • Open Huis: een plek voor een praatje, kopje koffie & thee en een maaltijd
 • Gebedsgroepen
 • Pastorale & diaconale hulp
 • Een plek waar jij je talenten kan ontdekken of inzetten

Nieuwsgierig geworden of op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op!

Scriba (Secretaris Wijkgemeente Grote Kerk)

De scriba is de secretaris van de wijkkerkenraad. Hier kun je terecht voor allerlei algemene vragen of met vragen waar je niet goed weet waar je terecht moet:

Sebastiaan Vogel
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Vertrouwenspersonen

Bas Gravendeel / Nel van Bodegom

vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl

Zondagsbrief en Onderweg

Iedere zondag komt er een nieuwe nieuwsbrief uit (Zondagsbrief) en iedere twee weken het blad van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (de Onderweg). Kopij kan aangeleverd worden via: pwggrotekerk@gmail.com

Aanspreekpunten voor pastoraat

Wij hebben twee vaste aanspreekpunten voor pastorale zaken in de wijkgemeente:

Pastoraal Ouderling
P. (Peter) van der End
Tel. 010-435 24 42
E-mail: pvanderend@kpnmail.nl

Pastoraal coördinator
L. (Lia) van Herpen
Tel. 010-474 05 47
06-111 80 460 (alleen d.m.v. WhatsApp of SMS)

Ook verzoeken tot voorbede in de zondagse samenkomsten kunt u via de aanspreekpunten doorgeven.

Gebruik/Verhuur en Adreswijzingen

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Vlaardingen
Reigerlaan 47a 3136JJ
Vlaardingen 010-4345941
info@pknvlaardingen.nl

E-mail website beheerder

Voor technische vragen over de website:
info@grotekerkvlaardingen.nl