De kerk is toch een bijzondere gemeenschap: mensen van allerlei slag en achtergrond komen samen om God te eren en om samen te werken aan een doel dat buiten henzelf ligt. En er zou nog veel meer te vertellen zijn. Over de verspreiding van het blad Echo. Over het ouderenpastoraat  en het pastorale team. Over de catechese, het catecheseteam en de ouderavonden. Over de vrouwenkringen en de ouderenkring. Over de zondagsbrief, die elke zondag voor de dienst wordt uitgedeeld.

Wilt u meer weten over één van de bovengenoemde ´leventekens´, wilt u praten of heeft u vragen of suggesties voor deze website, neemt u dan contact op met de scriba. Hij kan u verder verwijzen naar één van de contactpersonen.

Gebruik/Verhuur en Adreswijzingen

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Vlaardingen
Reigerlaan 47a 3136JJ
Vlaardingen 010-4345941
info@pknvlaardingen.nl

Kerkgebouw en gebruik van de zalen

Voor het huren van de Grote Kerk voor uw evenement verwijzen wij u graag door naar de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

https://www.exploitatiegrotekerkvlaardingen.nl/

Koster (vacant) – 010-4342094 (in de kerk)

E-mail webbeheerder

info@grotekerkvlaardingen.nl

Scriba

De scriba is de secretaris van de wijkkerkenraad:
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Adres voor de zondagsbrief en onderweg kopij:
pwggrotekerk@gmail.com

Aanspreekpunten voor pastoraat

Wij hebben twee vaste aanspreekpunten voor pastorale zaken in de wijkgemeente:

Ouderling P. (Peter) van der End
Tel. 010-435 24 42
E-mail: pvanderend@kpnmail.nl

Pastoraal coördinator L. (Lia) van Herpen
Tel. 010-474 05 47
06-111 80 460 (alleen d.m.v. WhatsApp of SMS)

Ook verzoeken tot voorbede in de zondagse samenkomsten kunt u via de aanspreekpunten doorgeven.

Kerkelijk werker is ds. L.J. (Bert) Scholten uit Gouda.