Krijtstrepen 2030

In september 2019 werd door de Algemene Kerkenraad (AK) van de PG Vlaardingen een opdracht verstrekt aan de wijkkerkraden en de Windwijzer: Geef een reactie op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’ waarin duidelijk wordt wie jullie zijn en willen zijn richting 2030 en wat daarvoor nodig is. Op 24 december 2019 is dit antwoord na verschillende processtappen naar de AK verstuurd.

U kunt het antwoord hier lezen.

Een gemeente die staat voor ´duidelijkheid en openheid´

Wie zijn we als gemeente? Waar staan we voor? De christelijke gemeente is zeker in deze tijd een opvallend verschijnsel. Het is geen stichting, geen vereniging, geen beweging, geen organisatie. Het is een gemeenschap van mensen, die niet bezig is met het realiseren van eigen doelen of programma´s, zoals bij een gewone vereniging of organisatie. Het doel ligt helemaal buiten onszelf: (1) in het leven met en voor God, (2) in het optrekken met elkaar en (3) in getuigen zijn in en van nut zijn aan de wereld om ons heen.

De gemeente is allereerst de plek waar God Zichzelf bekend wil maken, waar we dus God kunnen leren kennen. In de gemeente ontmoeten we de Levende God en eren we Hem omdat Hij het Hoofd en de Eigenaar van de gemeente is. Vervolgens is het een gemeenschap waar we leren oog voor elkaar te krijgen naar het voorbeeld van Jezus Christus, die alles over had voor mensen. Tenslotte geloven we ook dat de gemeente een´haardvuur´ is, omdat het vuur van de Geest van God mensen verwarmt/vernieuwt en toerust tot getuigenis en van nut zijn in de wereld.

Onze gemeente is een gemeente die duidelijk staat in de traditie van de Reformatie. Dat betekent dat de belijdenisgeschriften van de Reformatie voor ons belangrijk en kostbaar zijn. Ze geven de kern van het christelijk geloof en het christelijk leven weer. Daarbij willen we een open en betrokken gemeente zijn. Open voor iedereen die op een bepaald moment de weg naar God en naar de kerk (terug) zoekt. Samen met alle medewerkers in de gemeente nodigen wij u uit om over de drempel te komen. Als levensvragen u brengen tot de vraag naar God, of als eenzaamheid doet verlangen naar contact en meeleven. U bent welkom!