Doe jij op 13 december 2020 mee met thuisviering van het Heilig Avondmaal?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 13 december 2020 hopen we met elkaar in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Natuurlijk zal dit anders vorm gegeven worden door de corona-maatregelen. Wij roepen je op om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren omdat in de kerk maar ruimte is voor een beperkt aantal bezoekers. Het thuis meevieren vraagt een goede voorbereiding. Hiervoor is een speciale handreiking geschreven door ds. Wim Markus en de wijkkerkenraad.

De bezoekers in de Grote Kerk zullen vanaf hun zitplaats het Avondmaal vieren. Bij binnenkomst ontvang je op een verzorgde manier het brood en wijn. De predikant zal zoals gebruikelijk het brood breken en de wijn schenken bij een voorbereide tafel.

Voorbereiding

Op zondag 6 december zal in de ochtenddienst worden gestart met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. In de daarop volgende week wordt je opgeroepen hier thuis ook aandacht aan te besteden. Mocht je belemmeringen ervaren om in de kerk of thuis deel te nemen kun je dit aangeven bij de scriba. Het kan namelijk zijn dat bij jezelf of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die jou ervan weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Het moderamen kan dan een ‘Censura Morum’ starten wat gebruikt kan worden om deze situaties te bespreken met de kerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen worden weggenomen.

Dankzegging

In de middagdienst van zondag 13 december zal de dankzegging voor het Heilig Avondmaal worden gehouden.

Iedereen die deelneemt roepen wij op om ook deze dienst te bezoeken of te volgen.

Mondkapjes in de Grote Kerk

Lieve gemeenteleden,

Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen van de Nederlandse overheid van 13 oktober 2020 om het coronavirus te bestrijden spreken wij af dat vanaf nu (14 oktober 2020) in de Grote Kerk en bij activiteiten in de Dijk mondkapjes worden gedragen. Wij gebruiken mondkapjes:

  • Bij binnenkomst in de Grote Kerk of de Dijk
  • Bij loopbewegingen in de Grote Kerk of de Dijk (zoals toiletgang)
  • Bij vertrek uit de Grote Kerk of de Dijk

Naast kerkdiensten geldt dit ook voor Bijbelkringen, vergaderingen, jeugdactiviteiten en andere bijeenkomsten. Je dient zelf een mondmasker mee te nemen. Wij rekenen op je begrip!

Houd moed, heb lief!

Gebruiksplan erediensten met corona-maatregelen

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.


Diensten volgen vanaf augustus 2020:

  • Ochtenddiensten zijn per 30 augustus live op YouTube te volgen.
  • Middagdiensten te bezoeken of via live-audio op www.kerkomroep.nl
  • Live-audio via KerkWebRadio (kastje thuis) & de kerkradio in Uitzicht

Vind hier alle handleidingen voor YouTube, KerkWebradio, Kerkomroep, en het gebruik van VideoApplicaties.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk, een christelijke gemeente te Vlaardingen. Een speciaal welkom als u hier voor het eerst bent. Op deze website vindt u up to date gemeentenieuws. We nodigen u uit onze gemeente beter te leren kennen. Op deze site staan ook de nodige adressen als u contact wilt opnemen voor een gesprek of de samenkomst wilt meemaken. Er zijn verschillende samenkomsten op zondag en door de week.

Volg @grotekerkvld op twitter.

Klik hier voor het laatste Nieuws