Viering Heilig Avondmaal

zondag 18 april 2021

Zondagochtend 18 april 2021 vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Omdat er nog steeds maar een beperkt aantal gemeenteleden in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn roepen wij op om vooral ook thuis mee te vieren. De handreiking voor de thuisviering van het Heilig Avondmaal staat op de website (zie kopje ‘handleidingen’).

Net zoals als bij de vorige viering kunnen we via de WhatsApp-groep samen het Heilig Avondmaal vieren door het delen van foto’s en bemoedigingen. Je kunt aan de groep deelnemen via: https://chat.whatsapp.com/It5gpfimGOUE6HwO5mGuRH

Collecte Heilig Avondmaal

Deze zondagmorgen hopen we thuis en in de kerk het Heilig Avondmaal te vieren. We willen u en jou vragen om het collecte-doel te steunen dat we hebben uitgezocht: het werk dat Albert en Esther Knoester al zo vele jaren trouw in Israël verrichten. U en jij kunt een bijdrage bij de uitgang in de collecte-kelk doen, dan wel een gift overmaken op bankrekeningnummer NL76ABNA0484674048 van CAMA-zending te Driebergen, onder vermelding van “Gemeentewerk Israel”. De wijkdiakenen bedanken u en jou voor ieders bijdrage.


Diensten volgen kan op de volgende manieren:


Vind hier alle handleidingen voor YouTube, KerkWebradio, Kerkomroep, en het gebruik van VideoApplicaties.


Previous Image
Next Image

info heading

info content

Hartelijk welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk, een christelijke gemeente te Vlaardingen. Een speciaal welkom als u hier voor het eerst bent. Op deze website vindt u up to date gemeentenieuws. We nodigen u uit onze gemeente beter te leren kennen. Op deze site staan ook de nodige adressen als u contact wilt opnemen voor een gesprek of de samenkomst wilt meemaken. Er zijn verschillende samenkomsten op zondag en door de week.

Volg @grotekerkvld op twitter.

Klik hier voor het laatste Nieuws