Zondagsbrieven 2021 

Belangrijke data

  • 12 oktober; Bijbelkring ‘De Ontmoeting’ 

Bij de diensten

Vooralsnog is het nodig om te blijven reserveren voor de kerkdiensten. Wij snappen dat iedereen het liefst zonder reservering zou werken maar zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd moet blijven is er geen andere mogelijkheid. Wij rekenen op je begrip en medewerking.

Vanaf komende zondag kun je tijdens de dienst weer gebruik maken van de lied- en psalmboeken die bij de ingang van de kerk liggen.

Start Kinderdienst en Oppas

Vanaf zondag 5 september is er weer Kinderdienst en Oppas. Voor beide moet wel gereserveerd worden via de website. Als er geen aanmeldingen voor de Oppas zijn zal de Oppas niet doorgaan. Kinderen voor de Kinderdienst starten in de kerk zelf. Je hoeft dan geen zitplaats in de kerk te reserveren voor de kinderen.

Bijbelkring ‘de Ontmoeting’

Heeft u een goede zomer(vakantie) gehad? Tijd genomen om tot rust te komen? Wij starten komende week weer met de online bijbelkring. Aan de hand van Efeze gaan we nadenken over de heerlijkheid van Gods plan met ons leven. Komt u ook? Dinsdag 14 september om 20.30 uur. Meldt u aan via 79bloemetjes@gmail.com en u ontvangt een link voor de online-meeting. Tot ziens!

Tienerclub

Nadat wij een heel seizoen geen club hebben gedraaid, start de eerste clubavond van dit jaar weer, en wel op vrijdagavond 17 september. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom. Neem vooral je vrienden en vriendinnen mee. We starten met een serieus gedeelte, lezen een stukje uit de Bijbel en hebben het met elkaar over onderwerpen die actueel zijn. Daarna is het tijd voor een leuke en gezellige activiteit. De club is van 19.00 tot 20.30 uur in de Dijk.

De clubavonden voor 2021 zijn gepland op de volgende data:

  • 1, 15 en 29 oktober,
  • 12 en 26 november,
  • 10 december,
  • en 14 januari 2022.

Heb je vragen? Bel of stuur een berichtje naar Ellyne of Christian

De Dijk

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de huidige sleutels van de Dijk nog werken. Deze werken nog gewoon tot dat nader bericht volgt en nieuwe toegang is verstrekt. Voor vergaderingen, bijbelkringen of andere bijeenkomsten is de Dijk te gebruiken. Reserveren kan via de Scriba.

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten. Dat alles in 24 full-colour pagina’s.

Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49,-.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10,-. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement.

Om op deze manier De Waarheidsvriend te kunnen blijven verstrekken zijn we afhankelijk van (betalende) abonnees.

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

Het Missionair Team (MT)

Het MT heeft gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.