Zondagsbrieven 2020


Belangrijke data

  • 16 t/m 30 januari 2021 actie Kerkbalans 2021.
  • 26 januari 2021, 20.30 uur Online Bijbelkring De Ontmoeting

Zorg voor elkaar!

De wijkkerkenraad roept u en jou op om juist in de komende weken van lockdown en avondklok naar elkaar om te zien. Een kort telefoongesprek, een WhatAppje of een kaartje kan al het verschil maken voor mensen. Mocht je in deze tijd hulp nodig hebben dan kun je dit kenbaar maken aan de scriba. Houd vol!

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

Het Missionair Team (MT)

Het MT heeft gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Corona-maatregelen

Doordat de lockdown is verlengd tot en met ten minste 9 februari zullen in onze wijkgemeente ook alle op dit moment geldende maatregelen van kracht blijven. In hoofdlijnen is dat:

Kerkdiensten worden bij voorkeur online gevolgd via YouTube, Kerkomroep of KerkWebRadio.

Fysiek bezoeken van kerkdiensten blijft mogelijk voor maximaal 20 bezoekers (excl. medewerkers) met reservering en in navolging van de inmiddels bekende maatregelen.

Geen gemeente-activiteiten in wijkgebouw de Dijk tot en met in ieder geval 9 februari 2021.

Geen Kinderdienst tot en met in ieder geval zondag 31 januari 2021.

Wij hopen hiermee recht te doen aan de omstandigheden maar ook recht te doen aan het belang van het gemeente-zijn. Het gebruiksplan is aangepast en te vinden op de website.

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Online bijbelkring ‘de Ontmoeting’

Een online bijbelkring lijkt wat onwennig maar het was fantastisch om verschillende gemeenteleden te ontmoeten en bij elkaar in de studeer- of woonkamer te ‘zitten’. De bijbelkring is onder leiding van Bas Gravendeel en Jan Klugkist iedereen is welkom.

12 januari 2021 20.30 uur is de volgende kringavond. We zullen starten met het studieboekje van Ds J. Eschbach over ‘Leven door de Geest’. Wil je ook deelnemen of gewoon eens meekijken? Zet een lekkere kop koffie of thee voor jezelf en stuur een email naar Jan Klugkist. We zien je graag!

Krista van Kampenhout

Pastoraat

Omdat we elkaar nu minder ontmoeten, willen wij het toch zo goed mogelijk laten verlopen. Vergeet u ons niet op de hoogte te brengen van zaken van u of van een ander die belangrijk zijn voor het pastoraat?

Het op bezoek komen is nu moeilijk voor ons allemaal. Maar wij kunnen u wel op een andere manier benaderen, dat geldt ook als u eventueel ds. L.J. Scholten telefonisch zou willen spreken. Als u een voorbede zou willen, geeft u dat dan tot zaterdagmorgen aan Lia of Peter door. Onze telefoonnummers staan boven aan de zondagsbrief.

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.