Zondagsbrieven


 

Belangrijke data

 • Ontmoetingsmomenten Wouter & Marlies uit Madagaskar in Nederland:
  • Zaterdag 25 juni van 14.00-17.00 uur in De Dijk
 • “Bouwen op goede grond”-vervolg, 3 juli 2022, 19:30 – 22:00 uur, De Dijk.

Eindexamen

Wij feliciteren Laurens, Rosalie en Rozemarijn van harte met het behalen van hun middelbare schooldiploma!

Geniet van jullie welverdiende vakantie en veel succes met jullie verdere studieloopbaan!

Groot Kerknieuws #17 – september 2022

In september verschijnt er een nieuw wijkblad (Groot Kerk-nieuws). Van elke activiteit en alle onderwerpen komt in dit bulletin de meest actuele informatie voor het nieuwe seizoen. We willen aan de gemeente [in het bijzonder zij die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente een oproep doen voor het aanleveren van kopij, die in dit wijkblad kan worden opgenomen. Wanneer je een artikel wilt plaatsen, dan graag aanleveren uiterlijk vóór donderdag 18 augustus a.s. Het liefst digitaal via de mail, of anders op papier, bij Cock Wielaard.

 

Noodkreet!

Sinds lang hebben we een prachtig initiatief in onze wijkgemeente: het Open Huis. Het is een geweldige manier om niet-gelovigen de liefde van God te laten zien. De mensen die langskomen genieten van de aandacht en het eten.
Door een gebrek aan medewerkers kunnen we de gasten niet bieden wat ze zouden willen: een maaltijd, samenzijn, een kopje koffie, echte aandacht. Nu al minder en in de toekomst helemaal niet meer, als er geen hulp komt.
Als christen worden we geroepen om te zien naar onze naasten. In de Bijbel staat: Is dit niet het vasten dat ik verkies: dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, de ellendige en ontheemden een thuis biedt. God heeft ook een belofte voor ons: dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden.
Wat hebben we nodig:

 • mensen die voor het Open Huis bidden;
 • gastheren en -vrouwen die bv 1x per maand koffie willen schenken en een praatje willen maken met de mensen;
 • mensen die willen bedienen, afwassen, opruimen;
 • iemand die de kok willen assisteren met het voorbereiden van de maaltijd;
 • mensen die een klein stukje uit de Bijbel willen lezen en willen bidden bij de maaltijd.

Laat het weten als u zelf iets kan betekenen of als u iemand weet die dit misschien zou willen. Dit hoeft niet iemand uit onze wijkgemeente te zijn.

Namens het Open Huis team, Marjolein Vroom

Bouwen op goede grond

Een aantal weken geleden hebben we als gemeente een avond gesproken over het rapport van de PGV, “Bouwen op goede grond”. Er is die avond aangegeven dat men hier nog graag met elkaar over door wil praten. We hopen hier op zondagavond 3 juli gezamenlijk een vervolg aan te geven in De Dijk van 19.30 tot 22.00 uur. We willen iedereen, jong en oud, uitnodigen om dan met elkaar in gesprek te gaan. In het gesprek willen we de toekomst van onze wijkgemeente bespreken. Samen hopen we die avond in te gaan op een aantal thema’s rondom die toekomst en het gemeente-zijn.

Het rapport is te vinden op www.grotekerkvlaardingen.nl/visie.

Kom je ook?

Tot dan!
Bas, Tineke, Esther, Cees, Arie en Ton

Diakenen gezocht

Onze wijkkerkenraad heeft nog twee vacatures voor het ambt van diaken. Voel jij je geroepen of ken jij iemand die past bij dit ambt? Maak het kenbaar bij de scriba. Mocht je meer informatie over het ambt van diaken willen hebben kun je altijd Korné Vermeulen of Bas van Leeuwen benaderen.

Wat is een diaken?

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Diakenen zijn volgens Artikel V van de kerkorde in het bijzonder geroepen tot:
de dienst aan de Tafel van de Heer (Viering Heilig Avondmaal) het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
Als diaken wordt je ook lid van de wijkkerkenraad en probeer je samen met de ouderlingen en kerkrentmeesters te zorgen voor onze wijkgemeente. Juist in deze tijd van veranderingen en soms ook onzekerheid doen wij ons best te zorgen dat wij weer een kerkgebouw krijgen, er in de toekomstvisie ruimte blijft voor de identiteit van onze wijkgemeente en onze wijkgemeente een plek blijft waar jong en ouder zich thuis voelt.

Zij & zij vrouwenochtend

God wil het fundament zijn van ons bestaan. Door Zijn genade mogen wij leven. Maar hoe gaan we daar praktisch mee om in het dagelijks leven? Onder de noemer ‘Zij & zij’ willen we wekelijks een moment creëren om met vrouwen van alle leeftijden bij elkaar te komen.
We willen samen God (aan)bidden, de Bijbel lezen en elkaar bemoedigen. En tijd nemen om tips uit te wisselen en je hart te luchten.
Plaats: De Dijk, Vlaardingen

Tijd: 9.30u (zaal open vanaf 9.15u) tot 10.30u (uitloop tot 11.30u).
Data: de maandagen 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en de woensdagen 25 mei, 8 juni, 22 juni.
Opgeven mag, maar is niet verplicht.

Groeten, Anneke, Rynke en Krista

Kerstwandeling

Het is nog geeneens zomer en we zijn al aan het nadenken over de kerstdagen. Maar, een goed begin is het halve werk. Elk jaar zijn er met kerst talloze prachtige diensten in onze kerken, maar dit jaar willen we iets anders gaan doen. We willen gaan kijken of het mogelijk is om een kerstwandeling te organiseren. Tijdens een kerstwandeling zijn kinderen, gezinnen en wie maar wil uitgenodigd om het Kerstverhaal mee te beleven, alleen dan niet in de kerk. Nee, want het Kerstverhaal komt naar mensen toe. In de straten van Vlaardingen worden op verschillende plekken, langs een looproute, scenes uit het Kerstverhaal nagespeeld. Bezoekers kunnen op die manier al lopend het Kerstevangelie meemaken.
Op dit moment zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen met de voorbereidingen voor de kerstwandeling. We hebben tot nu toe en groepje van 3 personen, maar we zijn druk op zoek naar meer mensen. Dus, kijk jij ook al uit naar Kerst en naar het Kerstverhaal bij de mensen brengen? Stuur dan even een mailtje naar: jeugdwerker@pknvlaardingen.nl
Dit is een activiteit die bovenwijks kan plaatsvinden, reageer dan ook gerust. Als alles goed gaat, dan gaan we op een later moment op zoek naar mensen die een rol willen spelen in een van de verschillende scenes.Rob van Mourik, jeugdwerker Vlaardingen

Pastoraat

Afgelopen dinsdag 3 mei mocht onze pastoraal medewerker ds. Bert Scholten weer terug keren uit Nepal. Hij is deze week weer met zijn werk begonnen.
Mocht u graag een bezoekje van hem ontvangen, laat u dit dan even aan Peter van der End of Lia van Herpen weten. Dinsdag en woensdag zijn de werkdagen van de dominee.

Ochtendgebed

Een aantal zondagen geleden hadden we voor de kerkdienst een tijd van gebed en aanbidding. Het was heel mooi om te zien dat mensen het verlangen hebben om samen voor Gods troon te komen. Dit willen we volgende week zondag 1 mei weer doen. Vanaf 8.30 uur is iedereen welkom om binnen te lopen en mee te bidden. Vanaf 9.30 uur gaan we verder met aanbidding. Wees welkom!

Save the date(s)!

Begin mei hopen we voor ons verlof weer naar Nederland te komen. We zouden het ontzettend leuk vinden om u te ontmoeten en iets te vertellen over ons werk en leven in Zuid-Soedan en Madagaskar. Daarom organiseren wij twee ontmoetingsmomenten met koffie en een hapje en een drankje:

 • Zondag 15 mei van 11.30-13.30 uur, aansluitend aan de morgendienst in de Grote Kerk (korte presentatie om 12.30 uur)
 • Zaterdag 25 juni van 14.00-17.00 uur in De Dijk, (korte presentaties om 14.30 uur en 16.00 uur)

U bent vrij om te komen en gaan wanneer u wilt. Mocht u niet kunnen op één van deze momenten en/of wilt u ons graag persoonlijk ontmoeten, neem dan gerust contact met ons op!

Hartelijke groet, ook namens de thuisfrontcommissie, Wouter & Marlies

Deel het met elkaar!

Wil jij een getuigenis geven over iets groots of kleins dat God doet of heeft gedaan in jouw leven? Zo kunnen we als gemeente samen met jou God danken voor hoe Hij op ons leven betrokken is en bemoedig je de ander: we hebben het nodig om te horen hoe goed en trouw onze God is in ons dagelijks leven. Je kunt je getuigenis geven tijdens een kerkdienst of schriftelijk via een stukje in de Zondagsbrief. Neem voor beide mogelijkheden contact op met de scriba. We zien uit naar je getuigenis!

Kinderdienst

Binnenkort gaan er 2 teamleden stoppen met het verzorgen van de kinderdiensten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden maar ook begrijpen hoe waardevol het is om kinderen een uur op de zondagmorgen te bieden waarin ze meer leren van God.
Omdat o.a. Margreet met dit werk stopt missen we straks iemand die de leiding van het team heeft. Daarom zijn we op zoek naar een echte “regelneef” die samen met het team zorgt dat alles rondom de kinderdienst goed verloopt. Het is niet persé nodig om zelf de kinderdienst te draaien.
Als je één van of beiden uitdagingen, zoals hierboven beschreven, bij je past dan horen we dit graag. Ook voor inlichtingen en vragen kan je appen of bellen met Margreet.

Het team van de Kinderdienst.

Voor alle wandelliefhebbers

Ik ben op zoek naar mensen die het, net als ik, leuk vinden om met elkaar te wandelen. Ik heb een app-groep aangemaakt waarin je het aan kan geven als je gaat wandelen. Wie zin heeft om mee te wandelen kan dan aansluiten.
Jong of ouder. Eén keer in de week of één keer per jaar. Een lange wandeling of een kort ommetje. In Vlaardingen of een keer verder weg. Spontaan idee of langer van tevoren gepland. Alles kan, geen verplichtingen. Je reageert alleen als je mee wilt. Wil je toegevoegd worden in de app-groep? Stuur een appje naar: Marjolein Vroom.

Zitplaatsen in vak A (vak voor het orgel)

Het vak voor het orgel richten wij bewust nog in op 1,5 meter en met de bekende ‘rode kaarten’. Hiermee hopen wij gemeenteleden die voorzichtig willen zijn de kans te geven hier te zitten. Mocht je hiervan gebruik willen maken adviseren wij je op tijdig te komen. Aan gemeenteleden die gewend zijn hier te zitten maar niet op 1,5 meter willen zitten vragen wij deze ruimte te geven.

GK-App

Binnenkort zal onze eigen GK-app worden gelanceerd. Ontwikkeld en toegesneden op onze gemeente door Donkey Mobile. Dé manier om van al het nieuws in de gemeente op de hoogte te blijven, met elkaar in contact te blijven, te geven aan de collecte en samen te werken voor jeugdclubs, bijbelkringen en andere groepen. Meer informatie volgt spoedig!

Tienerclub

Lieve kinderen, we gaan weer van start! Eindelijk is het zo ver. Ook de Tienerclub zal weer beginnen op 11 februari om 19.00 uur. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar oud en lijkt het je leuk om ook te komen, dan zien we jou en je vriendjes/vriendinnetjes graag.

De clubavonden voor 2022 zijn gepland op de volgende data: 11 februari, 11 en 25 maart, 8 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni.
Mocht je vragen hebben of wil je wat weten, stuur ons dan gerust een berichtje.
Wij zien uit naar jouw komst!

Namens de leiding, Ellyne.

Missionair klusteam

In het verleden bestond in onze wijkgemeente een klusteam, maar dit is ooit ‘ter ziele’ gegaan.
Nu willen we dit weer opzetten, maar dan met een andere insteek. In Vlaardingen (maar ook in heel veel andere gemeenten in Nederland) is sinds medio 2019 de Stichting Present actief. Deze stichting vervult een makelaarsrol tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden.

Ook vanuit de wijken Vettenoordsepolder en Centrum, waarvoor wij als wijkgemeente ‘verantwoordelijk’ zijn, komen soms vragen van bewoners voor hulp. Deze bewoners zijn, vanwege beperkte financiële middelen of het missen van een sociaal netwerk, niet in staat om bepaalde zaken aan te pakken. Dat kan zijn het behangen van een kinderkamer, het opruimen van een tuin, het bezoek aan een arts e.d. De inzet hiervoor is éénmalig en beperkt zich tot 1 dagdeel.

Spreekt dit jou aan en wil je meehelpen om deze missionaire taak te vervullen? Neem dan contact met ons op (via Theo van Everdingen. Eén of enkele keren per jaar zal dan – altijd in overleg – een beroep op jou worden gedaan.

Het Missionair Team

Gratis bijles in VOP en Centrum

Vanuit het Missionaire Team hebben een vraag opgepakt rondom een aandachtspunt in de wijken VOP (Vettenoordsepolder) en het Centrum en wel dat jongeren soms moeite hebben met een schoolvak. In het verleden hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld om deze jongeren te helpen bij vakken als natuur- en scheikunde, wiskunde en Engels, maar wellicht zijn er gemeenteleden, dus ook jongeren, die zich hiervoor willen inzetten. Kent u/jij iemand in één van deze wijken die wel hulp kan gebruiken, neem dan één of meerdere flyers mee. Wij zorgen daarnaast voor verspreiding bij een aantal punten in deze wijken. (winkels, bibliotheek e.d.).
De gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld om te helpen deden dit in de beginfase van Corona. Mijn verzoek is dat zij nogmaals contact met mij opnemen om te kijken of zij nog steeds beschikbaar zijn.
Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Vacature predikant

Zoals in december al aangekondigd is de wijkkerkenraad met de beroepingscommissie een tweede spoor gestart. Hierin wordt een vacature geplaatst in diverse bladen en media om op die manier in contact te komen met predikanten. In die gesprekken hopen wij een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente te vinden. De vacature is te vinden op: www.grotekerkvlaardingen.nl/vacature-predikant

Wij vragen je gebed voor:

 • Dank voor de moed dit tweede spoor in te zetten;
 • Bid voor een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente.

Een tweede spoor

In maart 2022 zijn wij als wijkgemeente vier jaar vacant. Geen jubileum om te vieren. Ondanks de aanhoudende inzet van de beroepingscommissie(s) en de wijkkerkenraad hebben de vele gesprekken en meerdere beroepen nog niet mogen leiden tot het bevestigen van een nieuwe predikant.

De beroepingscommissie gaat zorgvuldig te werk en besteedt veel tijd aan het beluisteren en leren kennen van predikanten. Het kost al snel weken tot soms maanden om tot een lijstje van geschikte predikanten te komen. Vervolgens kan soms in de volgende fase in één telefonisch gesprek duidelijk worden dat er geen mogelijkheid is om verder in gesprek te gaan. Meestal is de reden om niet verder in gesprek te gaan heel praktisch. Predikanten ervaren nog voldoende uitdaging in de huidige gemeente of de gezinssituatie geeft geen ruimte voor een beroepingstraject.

Als wijkkerkenraad en beroepingscommissie hebben wij besloten om een tweede spoor in te gaan. Dit betekent concreet dat wij een vacaturetekst hebben opgesteld waarin wij predikanten uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Op die manier hopen wij in contact te komen met predikanten die wij nu misschien niet zien en die roeping ervaren om op een andere plek te werken.

Wij begrijpen dat dit vooralsnog een ongebruikelijke weg is voor onze wijkgemeente. Misschien is de eerste reactie wel: ‘waar blijft zo het besef van roeping door God’? Desondanks geloven en vertrouwen wij dat juist door het inzetten van dit tweede spoor wij ook ruimte creëren om als wijkgemeente gerichter biddend te werk te gaan en op een andere manier open te staan voor Gods leiding.

Wij hopen op je gebed en meeleven! Zodra de vacature geplaatst wordt is deze ook voor iedereen inzichtelijk.

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.