Zondagsbrieven 2020










Binnenkort

 • START SEIZOEN 2020-2021 – 19 september (reservering)

  • High Tea in de Dijk (starttijden om 14.00, 14.30 en 17.00 uur)
  • Fiets- en Puzzeltocht van 26 km (starttijden tussen 12.00 en 14.30 uur, ieder half uur)
  • Puzzeltocht te voet (voor gezinnen) (startijden om 14.00 en 15.00 uur)
  • Film in de Grote Kerk (starttijd 20.30 uur)
 • Wijkavonden 2020:
  • 30 september, 20.00 uur in de Dijk – ‘Wel of géén donor zijn?
  • 18 november 2020, 20.00 uur in de Dijk.
 • Belijdeniscatechisatie – 1 oktober
 • InfoAvond ‘ontwikkeling bij Jongeren’ – 6 oktober
 • Basiscatechisatie – 6 oktober
 • Catechisatie 12-16 en 16+ – 6 oktober

Grote Dank

Het moderamen wil via deze weg iedereen bedanken die de afgelopen zes maanden een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan het voortzetten van activiteiten en het tot stand brengen van de aangepaste kerkdiensten. Soms een kleine bijdrage op de achtergrond, maar soms in beeld op de video-opname. We hebben veel gevraagd van iedereen en dat zal het komende half jaar ook zeker nog zo blijven. Samen houden we elkaar vast en kunnen we in deze moeilijk tijd gemeente zijn!

Herstart Kinderdienst

Vanaf zondag 6 september zal de kinderdienst weer opgestart worden. Tijdens de kindermomenten zullen die kin- deren die aanwezig zijn weer naar voren mogen komen. Na het kindermoment gaan de kinderen t/m 12 jaar mee naar hun eigen samenkomst. We verwachten geen volle groepen, daarom zullen we per zondag kijken of we één of twee groepen vormen, maar er zullen steeds twee personen van de leiding aanwezig zijn. U kunt uw kinderen zoals gebruikelijk na de dienst weer ophalen bij de Dijk. Wel vragen we u buiten te wachten.

Voor de kinderen die thuis meeluisteren naar de kerk- dienst zal het materiaal van de methode Bible Basics zoals gebruikelijk op de groepsapp worden geplaatst. Staat u nog niet in deze appgroep, spreek dan iemand van de kinderdienstleiding even aan. We kijken ernaar uit om de kinderen weer te ontvangen!

Wees welkom in de diensten!

Vanaf zondag 9 augustus is de ochtenddienst voor 45 personen en de middagdienst voor 60 personen toegankelijk. Alle informatie vindt je in het gebruiksplan. Voor het reserveren is ook een aparte handleiding geschreven.

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Gebruik De Dijk

In overleg en verplichte reservering is de Dijk ook te gebruiken voor Bijbelkringavonden of andere samenkomsten van gemeenteactiviteiten tot 15 personen. Omdat veel afhangt van de planning kun je hier contact over opnemen met de scriba.

Pastoraat

Omdat we elkaar nu minder ontmoeten, willen wij het toch zo goed mogelijk laten verlopen. Vergeet u ons niet op de hoogte te brengen van zaken van u of van een ander die belangrijk zijn voor het pastoraat?

Het op bezoek komen is nu moeilijk voor ons allemaal. Maar wij kunnen u wel op een andere manier benaderen, dat geldt ook als u eventueel ds. L.J. Scholten telefonisch zou willen spreken. Als u een voorbede zou willen, geeft u dat dan tot zaterdagmorgen aan Lia of Peter door. Onze telefoonnummers staan boven aan de zondagsbrief.

Zorg voor Elkaar

De wijkkerkenraad wil u oproepen om juist in deze tijd voor elkaar als gemeenteleden te zorgen. Onze wijkgemeente bestaat voor een aanzienlijk deel uit de extra kwetsbare doelgroep voor het corona-virus. Zeker gemeenteleden met weinig kennissen of familie kunnen extra aandacht gebruiken in een tijd waarin sociaal contact wordt beperkt. Neem uiteraard wel de voorzorgsmaatregelen in acht zoals het RIVM voorschrijft. Een telefonische check-up is een goed alternatief.

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.