Zondagsbrieven 2020

 

Belangrijke data

  • 18 april, 10:00 uur – Heilig Avondmaal
  • 25 april, 10:00 uur – Belijdenisdienst
  • 4 mei 2021, 20.30 uur Online Bijbelkring De Ontmoeting

Viering Heilig Avondmaal

Op zondagochtend 18 april 2021 hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Omdat er nog steeds maar een beperkt aantal gemeenteleden in de kerkdienst aanwezig kunnen zijn roepen wij op om vooral ook thuis mee te vieren. De handreiking voor de thuisviering van het Heilig Avondmaal staat op de website (zie kopje ‘handleidingen’).

Net zoals als bij de vorige viering kunnen we via de WhatsApp-groep samen het Heilig Avondmaal vieren door het delen van foto’s en bemoedigingen. Je kunt aan de groep deelnemen via: https://chat.whatsapp.com/It5gpfimGOUE6HwO5mGuRH

Welkom in middagdiensten Bethelkerk

Op 18 april 2021 is de dienst zoals gebruikelijk op de 3 de zondag van de maand in de Bethelkerk. Vanaf deze maand kunnen wij ook bij deze diensten bezoekers toelaten. Ook voor deze diensten gelden dezelfde corona-maatregelen zoals vooraf reserveren, gezondheidscheck en toegewezen zitplaatsen. Er is een speciaal hoofdstuk voor geschreven in het gebruiksplan. Wij vragen je deze informatie goed te lezen. In het gehele kerkgebouw is eenrichtingsverkeer. Dit betekent dat de hoofdingang als ingang wordt gebruikt en de zij-ingang als uitgang. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar onze website.

De dienst is ook live te volgen via video op het Kerkomroep-kanaal van de Bethelkerk.

 

Wijkgebouw De Dijk

De afgelopen weken is er hard gewerkt op “De Dijk”. Er is een begin gemaakt met het schonen van het archief en het opruimen van de zolder. Er is nog veel te doen om ons wijkgebouw weer gereed te maken voor alle wijkactiviteiten. Daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers die af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Er moet veel afgevoerd worden vanaf de zolder naar Irado en we zoeken iemand die overtollige spullen voor ons wil verkopen op bv marktplaats. Ook is er behoefte aan mensen die wat kleine klusjes willen doen. Heeft u zin en tijd om te helpen? Meldt u dan bij Jan Vogel.

Zorg voor elkaar!

De wijkkerkenraad roept u en jou op om juist in de komende weken van lockdown en avondklok naar elkaar om te zien. Een kort telefoongesprek, een WhatAppje of een kaartje kan al het verschil maken voor mensen. Mocht je in deze tijd hulp nodig hebben dan kun je dit kenbaar maken aan de scriba. Houd vol!

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

Het Missionair Team (MT)

Het MT heeft gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Corona-maatregelen

Vanaf zondag 14 maart 2021 zijn het aantal toegestane bezoekers voor zowel de ochtend- als middagdiensten verhoogd naar 30 personen. Het zou leuk zijn als je, wanneer je al enige tijd niet in een fysieke kerkdienst bent geweest,  reserveert. De overige maatregelen blijven van kracht. De laatste versie van het gebruiksplan is van toepassing.

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Pastoraat

Omdat we elkaar nu minder ontmoeten, willen wij het toch zo goed mogelijk laten verlopen. Vergeet u ons niet op de hoogte te brengen van zaken van u of van een ander die belangrijk zijn voor het pastoraat?

Het op bezoek komen is nu moeilijk voor ons allemaal. Maar wij kunnen u wel op een andere manier benaderen, dat geldt ook als u eventueel ds. L.J. Scholten telefonisch zou willen spreken. Als u een voorbede zou willen, geeft u dat dan tot zaterdagmorgen aan Lia of Peter door. Onze telefoonnummers staan boven aan de zondagsbrief.

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.