Gebruik Rehobothkerk

Mocht je voor voorbereidingen voor kerkelijke activiteiten de kerkzaal of één van de andere zalen nodig hebben buiten de zondagochtend en middag dan kun je hiervoor contact opnemen met Leen Hokke via l.hokke3@chello.nl.

Parkeren

Wijkgemeente Centrum West laat zondagochtend enkele parkeerplekken vrij op het voorplein voor gemeenteleden van onze wijkgemeente die slecht ter been zijn en minder lang kunnen lopen.

Wij vragen jou als je wel wat verder kunt lopen niet van deze plekken gebruik te maken. Bedankt!

Vrijwilliger gezocht voor de Dijk

Iedere eerste woensdagmorgen van de maand wordt wijkgebouw de Dijk schoongemaakt. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers. Het is een flinke, maar gezellige klus. Komt u een keer meehelpen om te zien of dit iets voor u is? Er wordt namelijk dringend gezocht naar een man/vrouw die hier 4 keer per jaar aan wil meewerken. Meer informatie bij Jan Klugkist.

Kerkklusjes

Nu we gebruik kunnen maken van de Rehobothkerk en we warm ontvangen zijn door de wijk Centrum-West moeten we natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid nemen en helpen bij de beheer-klusjes die er moeten gebeuren.

Zo moet binnenkort de heg weer gesnoeid worden. Een leuk klusje nu het weer wat beter wordt. Neem vooral contact op met Theo Dijkshoorn of spreek één van de kerkrentmeesters aan.

Mocht je deze klus niet zien zitten dan volgen binnenkort nog andere klusjes.
Huub Eschbach

Verkoop Grote Kerk

Woensdag 20 maart is de Grote kerk notarieel overgedragen aan Stadsherstel Maassteden B.V. Hiermee is een einde gekomen aan de verantwoordelijkheid van de PGV voor het gebouw. De verkoop van onze kerk doet nog steeds pijn maar was helaas onvermijdelijk. Op de gemeenteavond die we in verband met de voorgenomen verkoop hielden kwam de sterke wens naar voren dat de PGV een recht van eerste koop zou bedingen indien Stadsherstel de kerk ooit weer zou willen verkopen. Wij zijn blij te kunnen melden dat dit beding in de verkoopakte is opgenomen.
We hebben er alle vertrouwen in dat het gebouw bij Stadsherstel in goede handen is. Zij zullen de kerk restaureren en geschikt maken voor de huisvesting van bibliotheek de Plataan. Het verkrijgen van subsidies en vergunningen zal ook nog enige tijd in beslag nemen. Alles bij elkaar zal het nog een paar jaar duren voordat de Plataan de deuren van de Grote Kerk zal kunnen openen.
Koen Korving, voorzitter CvK en Ronald de Heer, voorzitter wijkkerkenraad

Save the date

De volgende gemeenteactiviteiten zijn gepland. Schrijf ze alvast in uw/jouw agenda:

  • op 23 juni 2024 een Gemeente/Club avond!
  • Op 25 juni 2024 is er weer een PGV brede gemeentebijeenkomst gepland, keuze uit twee dezelfde sessies:
    • 15:00 – 17:00 uur, Bethelkerk in Vlaardingen
    • 19:30 – 21:30 uur, Bethelkerk in Vlaardingen

Variant Belijdeniscatechisatie

Na de zomer 2024 start er weer een ‘normale’ belijdeniscatechisatie. Enkele jongeren hebben daar al naar geïnformeerd. Het kan echter ook zijn dat u/jij wat ouder bent en er nooit van is gekomen om belijdenis te doen, of er zijn andere redenen die dat hebben verhinderd, maar je vindt het eigenlijk jammer dat je nog geen belijdenis hebt gedaan.
Ik wil graag verkennen of het misschien mogelijk is een alternatief belijdenistraject te starten, bijvoorbeeld overdag en/of in de zomermaanden. Om een voorbeeld te geven, in ’s-Graveland heb ik dit ooit gedaan en een man van in de 60 en een vrouw van in de 80 hebben toen alsnog belijdenis gedaan. Dat is heel mooi en waardevol. Ik kan me zo voorstellen dat er ook in onze gemeente mensen zijn voor wie dit heel bemoedigend is.

Vraag gerust verder bij mij, Geert van Meijeren, en tip ook anderen!

Deel het met elkaar!

Wil jij een getuigenis geven over iets groots of kleins dat God doet of heeft gedaan in jouw leven? Zo kunnen we als gemeente samen met jou God danken voor hoe Hij op ons leven betrokken is en bemoedig je de ander: we hebben het nodig om te horen hoe goed en trouw onze God is in ons dagelijks leven. Je kunt je getuigenis geven tijdens een kerkdienst of schriftelijk via een stukje in de Zondagsbrief. Neem voor beide mogelijkheden contact op met de scriba. We zien uit naar je getuigenis!

Voor alle wandelliefhebbers

Ik ben op zoek naar mensen die het, net als ik, leuk vinden om met elkaar te wandelen. Ik heb een app-groep aangemaakt waarin je het aan kan geven als je gaat wandelen. Wie zin heeft om mee te wandelen kan dan aansluiten.
Jong of ouder. Eén keer in de week of één keer per jaar. Een lange wandeling of een kort ommetje. In Vlaardingen of een keer verder weg. Spontaan idee of langer van tevoren gepland. Alles kan, geen verplichtingen. Je reageert alleen als je mee wilt. Wil je toegevoegd worden in de app-groep? Stuur een appje naar: Marjolein Vroom.

Missionair klusteam

In het verleden bestond in onze wijkgemeente een klusteam, maar dit is ooit ‘ter ziele’ gegaan.
Nu willen we dit weer opzetten, maar dan met een andere insteek. In Vlaardingen (maar ook in heel veel andere gemeenten in Nederland) is sinds medio 2019 de Stichting Present actief. Deze stichting vervult een makelaarsrol tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden.

Ook vanuit de wijken Vettenoordsepolder en Centrum, waarvoor wij als wijkgemeente ‘verantwoordelijk’ zijn, komen soms vragen van bewoners voor hulp. Deze bewoners zijn, vanwege beperkte financiële middelen of het missen van een sociaal netwerk, niet in staat om bepaalde zaken aan te pakken. Dat kan zijn het behangen van een kinderkamer, het opruimen van een tuin, het bezoek aan een arts e.d. De inzet hiervoor is éénmalig en beperkt zich tot 1 dagdeel.

Spreekt dit jou aan en wil je meehelpen om deze missionaire taak te vervullen? Neem dan contact met ons op (via Theo van Everdingen. Eén of enkele keren per jaar zal dan – altijd in overleg – een beroep op jou worden gedaan.

Het Missionair Team

Gratis bijles in VOP en Centrum

Vanuit het Missionaire Team hebben een vraag opgepakt rondom een aandachtspunt in de wijken VOP (Vettenoordsepolder) en het Centrum en wel dat jongeren soms moeite hebben met een schoolvak. In het verleden hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld om deze jongeren te helpen bij vakken als natuur- en scheikunde, wiskunde en Engels, maar wellicht zijn er gemeenteleden, dus ook jongeren, die zich hiervoor willen inzetten. Kent u/jij iemand in één van deze wijken die wel hulp kan gebruiken, neem dan één of meerdere flyers mee. Wij zorgen daarnaast voor verspreiding bij een aantal punten in deze wijken. (winkels, bibliotheek e.d.).
De gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld om te helpen deden dit in de beginfase van Corona. Mijn verzoek is dat zij nogmaals contact met mij opnemen om te kijken of zij nog steeds beschikbaar zijn.
Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.