Zondagsbrieven
 

Belangrijke data

 • Alphacursus 25 januari 2023 19:00 uur; informatieavond met maaltijd vooraf.
 • Heilig Avondmaal; zondag 12 februari.
 • In gesprek over ‘Vrouw en ambt’:
  • Weekend 28/29 januari – Verstrekken notitie wijkkerkenraad
  • Zondagochtend 5 februari – Kerkdienst
  • Woensdagavond 15 februari – Wijkavond 1
  • Maandagavond 13 maart – Wijkavond 2 (onder voorbehoud)

Verschuiving viering Heilig Avondmaal

De geplande viering Heilig Avondmaal eind deze maand is verschoven naar 12 februari a.s. De voorbereiding vindt plaats in de middagdienst op 5 februari a.s. Onze eigen wijkpredikant zal de voorbereiding en viering leiden.

Foto’s bijzondere diensten

Foto’s van bijzondere diensten zullen voortaan geplaatst worden in onze GK-app. Heb je de app nog niet gedownload? Al 145 gemeenteleden gingen je al voor. Hulp nodig? Geef het aan bij iemand van de wijkkerkenraad.

Afscheid Grote Kerk

We mogen terugkijken op een waardige afscheidsdienst van de Grote Kerk. Bram van der Borden heeft een mooie herinneringsvideo gemaakt met bijzondere gebeurtenissen en de afscheidsdienst hierin verwerkt. De video is op ons YouTube Kanaal te bekijken.

Gebruik Rehobothkerk

Mocht je voor voorbereidingen voor kerkelijke activiteiten de kerkzaal of één van de andere zalen nodig hebben buiten de zondagochtend en middag dan kun je hiervoor contact opnemen met Leen Hokke via l.hokke3@chello.nl.

Parkeren Rehobothkerk

Volgende week zondag 18 december is de eerste zondag dat wij onze eredienst in de Rehobothkerk zullen houden. Wij beginnen dan om 11.00 uur. Een probleem zal het parkeren van de auto’s zijn. Om dit een beetje in goede banen te leiden graag jullie aandacht voor het volgende.
Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar de kerk. Komt u toch met de auto en bent u goed ter been, parkeer uw auto dan ergens in de buurt van de kerk. Het zal wellicht wat lastig zijn, maar niet onmogelijk.
Breng je iemand die slecht ter been naar de kerk brengt en ben je zelf goed ter been, dan graag de auto na het afzetten van je passagier bij de kerk in de buurt parkeren .
Alleen degenen die slecht ter been zijn en zelf rijden kunnen hun auto op het kerkplein parkeren. De Rehoboth gemeente zal enkele parkeerplaatsen daarvoor vrijhouden. We zijn met wijkgemeente Centrum-West bezig om aan de Ambonlaankant van de kerk 15 extra parkeerplekken te creëren om meer lucht te krijgen maar wachten nog op groen licht van Gemeente Vaardingen.
Wij hopen met bovenstaande het probleem zo klein mogelijk te maken en wij rekenen op uw medewerking.
Moderamina Centrum-West en Grote Kerk.

Pianist(e) gezocht

Het Liturgisch Ritmisch Koor LiRiKo van de Pax Christikerk aan de Reigerlaan in Vlaardingen zit per 1 januari 2023 zonder pianist. Het koor bestaat in augustus komend jaar 40 jaar en dat willen we als koor graag zingend kunnen vieren. Bent u of kent u iemand die zin heeft in deze muzikale uitdaging? Dan horen we graag van u en komen graag met u of die persoon in contact voor een oriënterend gesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst

Dringende oproep – Vrijdagavondclub

Al vele jaren is er voor onze tieners op de vrijdagavond tienerclub ook wel ‘vrijdagavondclub’. Veel van onze oudere kinderen kijken daar met plezier op terug.
Gemeenteleden hebben zich altijd ingezet om deze tieners een leuke avond te bezorgen met spel, een inhoudelijk gedeelte en gewoon lekker met elkaar samen te zijn. De binding met elkaar en met een stukje gemeentezijn was en is een belangrijke doelstelling. De club heeft ook een belangrijke functie als voorportaal tot de catechisatie en jeugdclub. Op deze wijze willen we onze jeugd en jongeren op verantwoorde wijze met elkaar laten optrekken.

Helaas kan de tienerclub op dit moment niet georganiseerd worden omdat voldoende leiding ontbreekt. Als kerkenraad willen we daarom een dringende oproep doen. Vind u of jij het leuk om met tieners om te gaan en aan dit werk op de vrijdagavond een stukje leiding te geven, meld je dan aan bij de scriba Sebastiaan Vogel. We gaan graag in gesprek hoe we dit stukje jeugdwerk gezamenlijk vorm kunnen geven.

Vrijwilliger gezocht voor de Dijk

Iedere eerste woensdagmorgen van de maand wordt wijkgebouw de Dijk schoongemaakt. Dit gebeurt door een aantal vrijwilligers. Het is een flinke, maar gezellige klus. Komt u een keer meehelpen om te zien of dit iets voor u is? Er wordt namelijk dringend gezocht naar een man/vrouw die hier 4 keer per jaar aan wil meewerken. Meer informatie bij Jan Klugkist.

Deel het met elkaar!

Wil jij een getuigenis geven over iets groots of kleins dat God doet of heeft gedaan in jouw leven? Zo kunnen we als gemeente samen met jou God danken voor hoe Hij op ons leven betrokken is en bemoedig je de ander: we hebben het nodig om te horen hoe goed en trouw onze God is in ons dagelijks leven. Je kunt je getuigenis geven tijdens een kerkdienst of schriftelijk via een stukje in de Zondagsbrief. Neem voor beide mogelijkheden contact op met de scriba. We zien uit naar je getuigenis!

Voor alle wandelliefhebbers

Ik ben op zoek naar mensen die het, net als ik, leuk vinden om met elkaar te wandelen. Ik heb een app-groep aangemaakt waarin je het aan kan geven als je gaat wandelen. Wie zin heeft om mee te wandelen kan dan aansluiten.
Jong of ouder. Eén keer in de week of één keer per jaar. Een lange wandeling of een kort ommetje. In Vlaardingen of een keer verder weg. Spontaan idee of langer van tevoren gepland. Alles kan, geen verplichtingen. Je reageert alleen als je mee wilt. Wil je toegevoegd worden in de app-groep? Stuur een appje naar: Marjolein Vroom.

Zitplaatsen in vak A (vak voor het orgel)

Het vak voor het orgel richten wij bewust nog in op 1,5 meter en met de bekende ‘rode kaarten’. Hiermee hopen wij gemeenteleden die voorzichtig willen zijn de kans te geven hier te zitten. Mocht je hiervan gebruik willen maken adviseren wij je op tijdig te komen. Aan gemeenteleden die gewend zijn hier te zitten maar niet op 1,5 meter willen zitten vragen wij deze ruimte te geven.

Missionair klusteam

In het verleden bestond in onze wijkgemeente een klusteam, maar dit is ooit ‘ter ziele’ gegaan.
Nu willen we dit weer opzetten, maar dan met een andere insteek. In Vlaardingen (maar ook in heel veel andere gemeenten in Nederland) is sinds medio 2019 de Stichting Present actief. Deze stichting vervult een makelaarsrol tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden.

Ook vanuit de wijken Vettenoordsepolder en Centrum, waarvoor wij als wijkgemeente ‘verantwoordelijk’ zijn, komen soms vragen van bewoners voor hulp. Deze bewoners zijn, vanwege beperkte financiële middelen of het missen van een sociaal netwerk, niet in staat om bepaalde zaken aan te pakken. Dat kan zijn het behangen van een kinderkamer, het opruimen van een tuin, het bezoek aan een arts e.d. De inzet hiervoor is éénmalig en beperkt zich tot 1 dagdeel.

Spreekt dit jou aan en wil je meehelpen om deze missionaire taak te vervullen? Neem dan contact met ons op (via Theo van Everdingen. Eén of enkele keren per jaar zal dan – altijd in overleg – een beroep op jou worden gedaan.

Het Missionair Team

Gratis bijles in VOP en Centrum

Vanuit het Missionaire Team hebben een vraag opgepakt rondom een aandachtspunt in de wijken VOP (Vettenoordsepolder) en het Centrum en wel dat jongeren soms moeite hebben met een schoolvak. In het verleden hebben een aantal gemeenteleden zich aangemeld om deze jongeren te helpen bij vakken als natuur- en scheikunde, wiskunde en Engels, maar wellicht zijn er gemeenteleden, dus ook jongeren, die zich hiervoor willen inzetten. Kent u/jij iemand in één van deze wijken die wel hulp kan gebruiken, neem dan één of meerdere flyers mee. Wij zorgen daarnaast voor verspreiding bij een aantal punten in deze wijken. (winkels, bibliotheek e.d.).
De gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld om te helpen deden dit in de beginfase van Corona. Mijn verzoek is dat zij nogmaals contact met mij opnemen om te kijken of zij nog steeds beschikbaar zijn.
Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.