Zondagsbrieven 2020

 

Belangrijke data

  • (even vakantie 😉  )

Kindernevendienst

Kindermoment

Omdat de kerkdiensten nu live worden uitgezonden hebben wij te maken met (AVG) regels en voorkeuren van ouders (en kinderen). En vanwege de corona-maatregelen nog met beperkte zitplaatsen voorin de kerk. Niet iedereen vindt het prettig in beeld te komen. In overleg met de

Kinderdienstleiding is gekozen om daarom de kinderen tijdens het Kindermoment bij hun ouders te laten zitten. Na de zomervakantie zullen wij nieuwe afspraken maken.

Vakantie

Vanaf zondag 18 juli is er geen Kinderdienst meer tot einde zomervakantie. Tijdens de zomervakantie kun je voor kinderen reserveren in de ‘gewone’ kerkdiensten. 

Corona-maatregelen

Vanaf morgen (zondag 11 juli 2021) zullen wij als wijkgemeente weer alle liederen in de kerkdiensten samen zingen. De voorzangers zullen nog wel hun bijdrage leveren om ook thuis de zang goed te kunnen horen. Samen zingen is iets waar veel gemeenteleden lang naar uitgekeken hebben.

Tegelijkertijd lijkt zingen ook een gemakkelijk bron van besmetting te zijn. Ondanks dat momenteel de besmettingen oplopen zijn er geen aanwijzingen dat dit in kerkelijke gemeenten gebeurt of te maken heeft met zingen zolang de 1,5 meter afstand maar aangehouden wordt. Daarom durven wij samen met de andere wijkgemeenten van de PGV deze stap te zetten.

Zie hier het gebruiksplan van 9 juli 2021.

Mededeling Pastoraat

De vakantie tijd komt er nu aan. Als u niet teleurgesteld wilt worden en u zou in deze periode ons nodig hebben op welk gebied dan ook, wilt u dat dan aan ons door geven, of als u iets hebt gehoord dat er iemand ziek is of opgenomen is dan maken wij dat er iemand is. De namen zijn u wel bekend maar we geven het nog een keer door. Ouderling Peter van der End en Lia van Herpen. Wij staan ook in verbinding met ds. B. Scholten en de ouderlingen. Schroomt u niet om hier gebruik van te maken.

Een hartelijke groet vanuit het pastoraat.

Gebruik maken van de Dijk

Tot op heden moeten we voorzichtig zijn met gemeenteactiviteiten. Desondanks is er wellicht wat meer mogelijk. Mocht je met je Bijbelkring, Gebedsgroep of commissie graag gebruik maken van de Dijk dan kun je contact opnemen met de Scriba. In overleg wordt dan bepaald of en hoe het kan. Houd wel rekening met een maximum van 12 personen.

Wijkgebouw De Dijk

De afgelopen weken is er hard gewerkt op “De Dijk”. Er is een begin gemaakt met het schonen van het archief en het opruimen van de zolder. Er is nog veel te doen om ons wijkgebouw weer gereed te maken voor alle wijkactiviteiten.

Daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers die af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Er moet veel afgevoerd worden vanaf de zolder naar Irado en we zoeken iemand die overtollige spullen voor ons wil verkopen op bv marktplaats. Ook is er behoefte aan mensen die wat kleine klusjes willen doen:

  • Spullen uitzoeken om te verkopen op marktplaats of op een rommelmarkt.
  • Vloer in de grote zaal een grote beurt geven.
  • Diverse elektra-klusjes (lampen, contactdozen en schakelaars)
  • Gordijnen wassen en herstellen.
  • Gordijnrails weer in orde maken.
  • Later in het jaar (waarschijnlijk net voor de start van het winterwerk), na de plaatsing van de nieuwe kozijnen, moet er veel schoongemaakt worden.

Heeft u zin en tijd om te helpen? Meldt u dan bij Jan Vogel.

Groot Kerknieuws september 2021

In de maand september 2021 willen wij (de taakgroep Communicatie) een nieuw wijkblad uitgeven. Een blad waarin van elke gemeentelijke activiteit en/of een bepaald onderwerp voor leden van de wijkgemeente actuele informatie is te vinden m.b.t. het nieuwe seizoen.

Hierbij nodig ik jullie [in het bijzonder diegene die betrokken zijn bij / leiding geven aan een activiteit binnen de gemeente], van harte uit – doormiddel van een artikel, spreuk, gedicht, verhaal, getuigenis, plaatje of wat dan ook – om een bijdrage aan het wijkblad te willen leveren.

Wanneer u/jij een artikel wilt plaatsen, dan graag deze week aanleveren; het liefste op digitale wijze of anders op papier naar Cock Wielaard

Taakgroep Communicatie

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

Het Missionair Team (MT)

Het MT heeft gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Gebruiksplan erediensten

Wij vragen alle gemeenteleden het gebruiksplan te lezen. Ook wanneer je niet van plan bent een dienst te bezoeken. Het is belangrijk dat je van deze informatie op de hoogte bent. Vragen of opmerkingen kun je via de scriba laten weten.

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.