Bijles

Woon jij in de Vettenoordse Polder of het Centrum en kan jij wel wat hulp gebruiken van vakken op de middelbare school, dan willen wij jou graag helpen. In onze gemeente zijn er mensen die goed zijn in bijvoorbeeld Natuur- en Scheikunde, Wiskunde, Engels, Nederlands e.d. en zij willen jou gratis helpen.
Je kan contact zoeken met het WhatsApp nummer of e-mailadres op de flyer en dan gaan wij op zoek naar een goede click.

Missionair veldwerk

Eind mei 2020 ben ik benoemd tot missionair ouderling en in eerste instantie ben ik begonnen met het inventariseren wat er speelt in de wijken Vettenoordse Polder (VOP) en het Centrum, de twee wijken waar wij als wijkgemeente ‘verantwoordelijk’ voor zijn. Ik ben gestart met het voeren van gesprekken met diverse kerkmensen uit de VOP en hen gevraagd wat er leeft in hun wijk. Ook is een contact gelegd met Annabel de Jong, missionair werkster van de PKN Vlaardingen. Daarnaast heb ik een gesprek gevoerd met het Sociale Wijkteam VOP/Centrum. Hieruit kwam de volgende problematiek naar voren: laag geletterdheid (Nederlanders of migranten die hier al langere tijd wonen), arbeidsmigranten (geen tot zeer weinig kennis van de Nederlandse taal) en eenzaamheid.

Op 23 september jl. stond er in Groot Vlaardingen een artikel met een man die veel contacten onderhoudt met jongeren in de VOP. Ik heb contact het hem gezocht en hij vertelde dat huiswerk-problematiek één van de dingen is wat speelt onder jongeren/tieners.

In de komende weken wil ik gesprekken voeren met o.m. gemeenteleden die wonen in het Centrum (woon jij daar ook en wil je meepraten dan hoor ik dat graag), met Stichting Present, met de wijkagent en ook met de jongerenwerker van deze wijken. Na deze ontmoetingen hoop ik een beter beeld te hebben van wat er leeft en speelt in deze wijken.

Theo van Everdingen