De Schriften leren ons dat de dienst van de barmhartigheid voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte.
De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid of armoede.

Samenstelling van de wijkdiaconie en haar vergaderingen

De wijkgemeente Grote Kerk heeft op dit moment drie diakenen: Korné Vermeulen, Bas van Leeuwen en Ton van Gilst.

De wijkdiakenen vergaderen ongeveer zes keer per jaar, en om de twee vergaderingen ook de heer Johan van Leeuwen, die de coördinatie van het ouderenwerk op zich heeft genomen. Daarnaast vertegenwoordigd de heer Mar de Bruijne onze wijkgemeente in de Commissie Maatschappelijk Werk.

Aandachtsgebieden

Op diaconaal gebied is er veel kerkenwerk voorhanden. Het volgende schema geeft hier een aardig inzicht in. In het bovenste gedeelte treft u taken aan die door een of meerdere diakenen worden uitgevoerd. Het onderste gedeelte van de taken wordt uitgevoerd onder leiding van de Taakgroep diaconie, onder verantwoordelijkheid van de wijkdiaconie.

Vele van de taken worden al jaren door – stille – werkers verricht, die zich hierbij vanuit hun Christen-zijn inzetten. Wij zijn hen dankbaar die hun tijd en zorg met liefde hieraan willen besteden. Wellicht dat u of jij ook overweegt om werk op te pakken? De diakenen kunt u aanspreken op nadere informatie over een of meerdere van de bovenstaande vlakken.

Financiën / Collectes

Naast het geven van onze menselijke krachten of door gebed voor onze (verre) naasten, wordt u ook regelmatig opgeroepen om in de kerkdiensten een financiële bijdrage te leveren in de ondersteuning van hen in de vorm van de diaconale collecten (1e rondgang). Iedere maand is er een zondag waarop de 1e rondgang geheel ten goede komt aan een speciaal doel zoals bijvoorbeeld GZB, Project 1027 (voorheen Luisterend Dienen), Woord en Daad. Als diakenen doen wij ons best u hierover via de zondagsbrief tijdig te informeren.

Ook op de girorekening van de wijkdiaconie NL89 INGB 0005328956 t.n.v. Wijkdiaconie Grote Kerk te Vlaardingen, komen steeds mooie giften binnen. We zijn hier dankbaar voor. Het biedt de gelegenheid om initiatieven te ondersteunen welke veelal vanuit onze wijkgemeenten zijn begonnen of mede-ondersteund. Hierbij kunt u denken aan hen die elders in de wereld diaconaal en missionair werk verrichten zoals Reiny de Wit,  Albert en Esther Knoester en Wouter en Marlies Nagel-Vogel.

Ouderenwerk

Enkele malen per jaar worden ouderen bezocht door dames of heren van het ouderenbezoekwerk. Per medewerk(st)er worden tussen de een à zes ouderen bezocht (2 of 3x per jaar). Bezoek(st)ers voelen zelf aan of ze extra moeten gaan. Ieder vult het bezoek in zoals zij/hij dat zelf ontspannen vindt.

De doelstelling is contact te houden met ouderen in de gemeente om te signaleren of (extra) steun nodig is. Het is geen vervanging voor het huisbezoek of bezoek door ouderlingen. Het ouderenbezoekwerk wordt gecoördineerd door Johan van Leeuwen. Zou u zelf ook een keer bezoek willen of kent u mensen die hier misschien wel behoefte aan hebben, maar dit zelf niet goed zo snel kenbaar maken? Neem gerust contact op met een van de diakenen.

Open Huis

schermafdruk-2017-01-10-21-45-22

Open Huis, Vlaardingen                               Adres: Zomerstraat 18

Sinds het Open Huis, inmiddels meer dan 13 jaar geleden, een herstart heeft gemaakt, hebben vele gasten de weg naar het Open Huis gevonden. En wij, als medewerkers, mogen hen telkens verwelkomen.

Visie.

Wie zijn dan onze gasten? Wie komen er? Die vragen worden ons weleens gesteld. Wij antwoorden dan: Iedereen die wil komen, gemeentelid of geen gemeentelid, mensen uit de wijk, ongeacht afkomst, ras, kleur, sociaal of verstandelijk niveau, geloof of wat dan ook. Kortom: iedereen is welkom.

Wij, onze medewerkers, vinden het fijn iedereen te ontvangen. Een luisterend oor, open staan voor de ander is wat wij erg belangrijk vinden. Er zijn voor je naaste. Helpen, waar wij kunnen. Wat dat betreft, gaat het verder dan het verstrekken van maaltijden. Overigens wel belangrijk, want onze gasten komen voor de gezelligheid, onder het genot van koffie of thee, zijn met elkaar in gesprek over uiteenlopende zaken, ook vóór, tijdens en na de maaltijden. Die maaltijden worden erg gewaardeerd, niet alleen vanwege de voortreffelijke kwaliteit. Er zijn er die zeggen: ik ben thuis alleen, moet mijn eigen potje koken, zit alleen te eten en hier ben je met elkaar, heb je contact met anderen. Als het kan, willen we ook in gesprek gaan over het geloof, wat dat betreft merken we, dat we ook daarin gezegend worden.

Wanneer is het Open Huis open?

Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

  • Bezoekers zijn welkom voor de gezelligheid, een praatje, een ontmoeting met elkaar.
    Natuurlijk staat er koffie of thee klaar.

Donderdag, om de 14 dagen.

  • Er wordt een afhaalmaaltijd gekookt, die kan worden opgehaald tussen 17.00 en 18.00 uur.
    Wanneer er meer vrijwilligers beschikbaar zijn, kunnen we weer gasten ontvangen om in de zaal gezamenlijk te eten.

Zaterdag, om de 14 dagen.

  • We ontvangen de gasten vanaf 12.00 uur in de gezellige zaal van het Open Huis.
    Er wordt een 3 gangen maaltijd geserveerd, of soms ook vers gebakken pannenkoeken of erwtensoep.

De openingstijden staan vermeld op de aankondiging op het raam van het Open Huis.

Andere activiteit:   

In december nodigen wij onze gasten uit voor een kerstviering  en een lopend buffet. Dat wordt altijd bijzonder gewaardeerd.

Tenslotte:

Wij mogen dit werk doen met meer dan 15 erg gemotiveerde medewerk(st)ers, maar er kunnen er altijd meer bij. Heeft u altijd al voor een groep mensen willen koken, dan kunt u zich ook hiervoor aanmelden. U bent dan 1 x 6 weken aan de beurt. Ook als gastheer/gastvrouw kunt u zich aanmelden tijdens de openingstijden bij het Open Huis  ( Zomerstraat 18).

U kunt ook gewoon komen om niet alleen het eten, maar ook de sfeer te proeven.