Protestantse Gemeente Vlaardingen – wijkgemeente Grote Kerk

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Ook wijkgemeente Grote kerk heeft haar privacybeleid onder de loep genomen en zo nodig aangepast.
In onze privacyverklaring kunt u zien welke informatie wij verzamelen, met welk doel en hoe wij daarmee omgaan. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

In het kort komt het op het volgende neer:

  • We verzamelen alleen persoonsgegevens als we die nodig hebben voor het werk van de kerk, zoals ledenlijsten, abonneebestanden en financiĆ«le administratie.
  • We registreren uitsluitend die gegevens die we voor die doelen nodig hebben.
  • We bewaren deze gegevens op een betrouwbare manier en niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven.
  • Personen die op een of andere manier actief zijn binnen de wijkgemeente zullen uiteraard ook op roosters en adreslijstjes voorkomen van die activiteit, maar ook alleen zo lang ze daarvoor beschikbaar zijn.
  • Met iedereen die dit soort gegevens beheert zijn afspraken gemaakt over een zorgvuldige bewerking
  • Als u informatie wilt over welke gegevens er zijn vastgelegd kunt u contact opnemen met de scriba.
  • Als u dat wilt kunt u een verzoek indienen tot wijziging van de gegevens of het verwijderen uit de systemen. Als dit niet in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen zal dit altijd worden toegestaan.