Vrijdag 19 januari 2024 hebben we op de vrijwilligersavond kennis mogen maken met “Blend” Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Een prachtig initiatief, waarbij d.m.v. koffie, kleding en kapper in een huiselijke sfeer het de bedoeling is om de wijk tot bloei te brengen. We hebben daarna met elkaar doorgepraat over wat wij als gemeente (nog meer of anders) zouden kunnen betekenen voor onze naasten, waarbij het ons helpt om eens “out of the box” te denken. Nu kwamen er vrijdag al een paar mooie ideeën naar voren, maar was de tijd te kort om er verder op door te gaan.

In overleg met Theo van Everdingen zou ik graag deze avond een enthousiast vervolg willen geven en iedereen willen uitnodigen om ideeën aan te dragen hoe we met elkaar er nog meer kunnen zijn voor de ander.

Dit kunnen grote of kleine initiatieven zijn, sociaal, muzikaal, sportief of creatief, eenvoudig of complex, voor jong en/of oud, binnen en/of buiten, fysiek of digitaal, maar in ieder geval gericht op verbinding met elkaar.

Denk vooral “Out of the box”, niets is in deze fase onmogelijk! Met de lijst van alle verzamelde initiatieven kunnen we dan biddend verder en samen kijken wat we op ons pad mogen krijgen. Kortom, geef je idee of gedachte door via de mail of app.

Alles is welkom! – Esther Heijndijk