Posts by wendy

110 of 17 items

Startweekend

by wendy

Op zaterdag 25 en zondag 26 september hopen wij als gemeente met elkaar het seizoen te openen. Na z’n lange tijd met veel corona-maatregelen gemeente te zijn geweest lijkt het er op dat we wat vrijer mogen samenkomen. Mede dankzij de taakgroep Gemeente-activiteiten zijn er een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Geef je op en doe […]

Bijbelkr ‘De Ontmoeting’

by wendy

Heeft u een goede zomer(vakantie) gehad? Tijd genomen om tot rust te komen? Wij starten komende week weer met de online bijbelkring. Aan de hand van Efeze gaan we nadenken over de heerlijkheid van Gods plan met ons leven. Komt u ook? Dinsdag 14 september om 20.30 uur. Meldt u aan via 79bloemetjes@gmail.com en u […]

Vanuit de wijkkerkenraad

by wendy

Vanuit de wijkkerkenraad Op 8 september jl. had onze wijkkerkenraad na 6 weken zomervakantie weer een maandelijkse vergadering. Hieronder een kort overzicht van een aantal besproken punten: Annabell de Jongh (kerkelijk en missionair werker PGV) dacht met ons na wat missionair gemeente-zijn voor ons betekent. Deze korte brainstorm gebruiken wij als input voor het nieuwe […]

Digitale Collecte

by wendy

Je kunt je (collecte)gift voor Diaconie én Kerk in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen met omschrijving ‘collecte’. Deze gift zal gelijkelijk worden verdeeld tussen diaconie en kerk. Vragen over de collecte? info@pknvlaardingen.nl

Handleidingen

by wendy

Handreiking thuisviering Heilig Avondmaal Gebruiksplan Erediensten Corona maatregelen Handleiding Reserveren Kerkdienst via Eventbrite Handleiding Beluisteren Erediensten via Kerkomroep.nl Handleiding Beluisteren Erediensten via KerkWebradio Video-applicaties – Gemeente-activiteiten – Grote Kerk Vlaardingen Handleiding Beluisteren Erediensten via YouTube

Gemeentedag afgelast

by wendy

GEMEENTEDAG 2020 Gaat helaas dit jaar niet door in verband met het Corona-virus.

Vacature Hulpkoster M/V

by wendy

Door verschillende gemeenteleden werd het verlangen uitgesproken om meer momenten van ontmoeting te hebben, ook na de dienst. Als kerkenraad delen wij dit verlangen. Wij zouden na iedere ochtenddienst koffie en thee willen serveren zodat men elkaar kan ontmoeten. Er is echter een groot praktisch struikelblok wat dit momenteel niet mogelijk maakt. Er zijn te […]

Damesontbijt voorjaar 2019

by wendy

Vanmorgen was er een damesontbijt. Het was weer erg gezellig en leuk om bij te praten. Zo leuk, dat het best lastig is om de planning een beetje aan te houden 😉 We begonnen met een bijbeltekst en gebed. Daarna het ontbijt en alle gezelligheid. Na het ontbijt een voorstelronde en een workshop in de […]

Jeugdclubavond voor allen

by wendy

Op zondagavond 16 juni is de gehele gemeente (jong en ouder) uitgenodigd voor de jeugdclubavond. Reser- veer deze avond alvast in uw agenda. De avond start om 20.00 uur. Het thema is ‘Jong & Oud’. We doorlopen deze avond 4 sub-onderwerpen (in kleine groepen): 1. Wat is missionair en wat kunnen wij ermee? 2. Schrappen […]

Gemeentedag 2019

by wendy

2de Pinksterdag – Gemeentedag 2019 Reserveer alvast in uw agenda: Maandag 10 juni a.s. van 10.00 – 14.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) In de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum. Wij nodigen alvast de koeken-, taarten- en cakebakkers onder ons van harte uit om mooie en lekkere baksels te maken en mee te […]