Posts by wendy

110 of 18 items

VACATURE DIAKEN WIJKKERKENRAAD

by wendy

Ilan Peters zal per januari 2021 aftreden als diaken vanwege een aflopend ambtstermijn dat op verzoek niet verlengd wordt. De wijkkerkenraad roept u op om namen aan te dragen voor een nieuw te beroepen diaken. Je kan je aanbeveling tot zaterdag 21 november 2020 met motivatie indienen via scriba@grotekerkvlaardingen.nl Waarom moeten gemeenteleden namen aandragen voor […]

GEEN Oppas

by wendy

Corona – nog geen Oppas beschikbaar Om verschillende redenen hebben wij er voor gekozen nog geen oppas voor de kinderen tot 4 jaar aan te bieden tijdens de eredienst. Mocht u hier wel behoefte aan hebben, neem dan contact met ons op via oppas.grote- kerkvlaardingen@gmail.com Christa van Kampenhout

Wijkkerkenraad (update)

by wendy

Vanuit de Wijkkerkenraad: Afgelopen woensdag 21 oktober 2020 heeft de wijkkerkenraad online vergaderd. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de besproken punten: Peter Jan Kik (Jeugdwerker) heeft een update gegeven van de werkzaamheden het afgelopen jaar en komend jaar. Het is mooi werk wat Peter Jan allemaal voor elkaar krijgt. We zijn dankbaar […]

Digitale Collecte

by wendy

Je kunt je (collecte)gift voor Diaconie én Kerk in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen met omschrijving ‘collecte’. Deze gift zal gelijkelijk worden verdeeld tussen diaconie en kerk. Vragen over de collecte? info@pknvlaardingen.nl

Handleidingen

by wendy

Handreiking thuisviering Heilig Avondmaal Gebruiksplan Erediensten Corona maatregelen Handleiding Reserveren Kerkdienst via Eventbrite Handleiding Beluisteren Erediensten via Kerkomroep.nl Handleiding Beluisteren Erediensten via KerkWebradio Video-applicaties – Gemeente-activiteiten – Grote Kerk Vlaardingen Handleiding Beluisteren Erediensten via YouTube

Vacatures – SPOED

by wendy

Met spoed gezocht Er zijn een aantal gemeentetaken waar ik met spoed mensen voor zoek om ze op te pakken.Eventueel kunnen ook duo’s aangemeld worden zodat je de taak kunt delen: Wekelijks 13 zondagsbrieven printen en bezorgen in 1 postbus in Zorgcentrum Uitzicht (bij voorkeur voor zaterdagmiddag bezorgen). Je ontvangt de ZB op vrij- dagavond. […]

Gemeentedag afgelast

by wendy

GEMEENTEDAG 2020 Gaat helaas dit jaar niet door in verband met het Corona-virus.

Vacature Hulpkoster M/V

by wendy

Door verschillende gemeenteleden werd het verlangen uitgesproken om meer momenten van ontmoeting te hebben, ook na de dienst. Als kerkenraad delen wij dit verlangen. Wij zouden na iedere ochtenddienst koffie en thee willen serveren zodat men elkaar kan ontmoeten. Er is echter een groot praktisch struikelblok wat dit momenteel niet mogelijk maakt. Er zijn te […]

Damesontbijt voorjaar 2019

by wendy

Vanmorgen was er een damesontbijt. Het was weer erg gezellig en leuk om bij te praten. Zo leuk, dat het best lastig is om de planning een beetje aan te houden 😉 We begonnen met een bijbeltekst en gebed. Daarna het ontbijt en alle gezelligheid. Na het ontbijt een voorstelronde en een workshop in de […]

Jeugdclubavond voor allen

by wendy

Op zondagavond 16 juni is de gehele gemeente (jong en ouder) uitgenodigd voor de jeugdclubavond. Reser- veer deze avond alvast in uw agenda. De avond start om 20.00 uur. Het thema is ‘Jong & Oud’. We doorlopen deze avond 4 sub-onderwerpen (in kleine groepen): 1. Wat is missionair en wat kunnen wij ermee? 2. Schrappen […]